23
Dec

Världens julklapp

Paris julklapp till världen - ett klimatavtal

Världens julklapp!!! – vad kan det vara? ÅRETS julklapp är tydligen robotdammsugaren, men för mig som har en man med körkort på dammsugare platsar inte robotdammsugaren som världens julklapp. Inte heller träningsarmbandet eller råsaftscentrifugen som utnämnts till Årets julklapp tidigare år. Fred på jorden, som toppar så många önskelistor, skulle förstås platsa som världens julklapp, men tyvärr verkar den inte vara inom räckhåll på ett tag.
Nej världens julklapp är för mig det nya klimatavtalet. Det må vara både fluffigt och luddigt i kanten, men det är ändå ett stort steg framåt att alla nationer på planeten Jorden enats om att uppnå balans mellan utsläpp och upptag av växthusgaser. Och skogen nämns flera gånger i avtalstexten, världen behöver mer skog, skog som växer mer och brukas hållbart. Det ger både klimatnytta och ekonomisk utveckling. Destruktiv avskogning utan återbeskogning måste upphöra. I Sverige har vi haft lagstadgad återväxtplikt sedan 1905. Någon har räknat ut att om skogarna världen över skulle skötas enligt den svenska modellen så skulle det kompensera koldioxidutsläppen från all världens förbränning av fossila råvaror.
Lägg därtill att Sverige förra veckan fick förlängd dispens på skattebefrielse för förnybara biodrivmedel till 2018 (biogas 2020). Visserligen bara en  tillfällig respit för att utveckla mer långsiktiga spelregler men ändå bättre än ingenting. Men nog är det överhuvudtaget en tankevurpa att belägga koldioxidneutral energi från skogsråvara med koldioxidskatt? Som om man skulle ha alkoholskatt på mjölk.
Jag önskar mina läsare en fin och energigivande jul med världens julklapp i åtanke.

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

4
Sep

Retoriskt valströssel

Valströssel?

Vart tog landsbygdsfrågorna vägen i valrörelsen? Under en period tidigare i år kändes det som att landsbygden var ”gängs”. (Gängs är ett bra ord som vi här i Jämtland oftast använder om unga  kvinnor/män som är eftertraktade på äktenskapsmarknaden.) Nästan alla partier lade fram någon form av landsbygdsprogram och vi på LRF vädrade morgonluft. Den luftströmmen sinade snabbt. Jag läste nånstans att Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans har egen majoritet i riksdagen. Dåliga odds för landsbygdsfrågorna alltså. Det verkar även debattörerna i den här och den här artikeln tycka.
Förra veckan fick skogen luft under vingarna ett tag. Socialdemokraterna gjorde ett utspel om miljardsatsningar på skogens gröna guld. 25 000 nya jobb skulle det bli, bl a genom satsning på nya drivmedel och grön kemi. Alliansen konstaterade surt att det mesta av detta var redan på gång och Skogsindustrierna kommenterade att det minsann är massa, papper och sågade trävaror som gäller, åtminstone fram till 2020.
När socialdemokraterna nu i veckan kom med sitt valmanifest stod de 25 000 nya jobben baserade på skogsråvara inte att finna däri. Var det bara retoriskt valströssel? Alliansens valmanifest  kom tidigare i veckan. Man talar där väl om skogens potential men är återhållsam med löften om långsiktig skattebefrielse för avancerade biodrivmedel, endast talldiesel nämns.
Tycker du som jag att det är svårt att sortera upp vad de olika partierna tycker i olika frågor som berör skogen så ta en titt på den här sammanställningen av vad respektive parti svarar på fyra viktiga frågor om skog.

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

18
Mar

Oheliga allianser

Gissa avsändaren

Den här affischen möter den som anländer till Bryssels flygplats. ”Protect our land and water” – vad kan det vara för avsändare till den? Vattenvårdsförbund? Naturskyddsförening? Scouter? Fel, fel, fel! Det är oljebolaget Chevron. Oljan räddar våra skogar. Oljan gör att vi inte behöver avverka träd, inte göra biodrivmedel av träråvara. Var finns logiken i det resonemanget? Vart tog det förnybara och koldioxidneutrala energispåret vägen?
Själv håller jag mig mest inom Sveriges gränser men mina kollegor som rör sig mer i EU-kretsar vittnar om oljebolagens starka anti-skogskampanjer i maktens korridorer i Bryssel. Även miljöorganisationerna gör sitt bästa för att motverka brukandet av skogen. ”Dirtier than coal” var för ett par år sedan Greenpeace mantra i kampen mot skogsbruket. Och med en gemensam fiende tycks de mest oheliga allianser uppstå.

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

25
Feb

Mot ljusare tider

Vi går mot ljusare tider ….. det krävs ingen större omvärldsanalys för att konstatera det när vi befinner oss i slutet av februari. Fyra allt ljusare månader ligger framför oss.
Men jag skrev egentligen rubriken med tanke på den svenska skogsnäringen. 2013 var ett mörkt skogsår i kölvattnet av en kompakt lågkonjunktur och svagt byggande ute i världen. Samtidigt drabbades tidningspappersindustrin av effekterna av att ”paddan äter papper” och flera pappersmaskiner togs ur drift. Lägg till detta en skogspolitisk turbulens med många mörka grottor så är det bara att konstatera att ”årets färg” 2013 var svart.

Här investeras för en ljus framtid

Men nu ljusnar det! Det kommer signaler om ökat byggande och ökande trävaruexport. Nya marknader utvecklas, t ex har trävaruexporten till Kina på kort tid tredubblats. Preem satsar på att raffinera mer talloljediesel och utredningen om fossiloberoende fordonsflotta föreslår tolvårig prispremie för biodrivmedel. Och idag kom det glädjande beskedet att Södra investerar fyra miljarder kronor i massabruket i Värö som får en fördubblad produktion. Det visar på framtidstro, och det är ett smittsamt tillstånd.

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

4
Feb

Vill man så kan man

Fossilfri transport av bioenergi

Arbetsmåndag hemma i Jämtland är extra bra när det är klarblå himmel, fem minusgrader, gnistrande vit snö och bra sparkföre. Extra bra var det också att få äran att vara moderator på ett välbesökt seminarium om skogens potential för framtidens biobaserade samhälle med särskilt fokus på biodrivmedel. 
Minna Gillberg, LRF, berättade om det politiska energispelet i och utanför EU. Den som trodde att Sverige har en ”egen liten kula” att styra över  togs snabbt ur den villfarelsen. Risk finns att de för sin EU-skepticism kända jämtarna fick vatten på sin kvarn.
Pål Börjesson, forskare, tillika skogsägare, från Lunds Universitet, visade på stora möjligheter att ställa om energi- och drivmedelsförbrukningen till skogsbaserad sådan. Enligt honom är det inte mer forskningsinsatser som behövs nu, det handlar om att förverkliga det som redan finns utvecklat. Stora investeringar och mycket jävlar anamma behövs. Passande nog så uttryckte de två närvarande riksdagspolitikerna, eniga över blockgränserna, att ”vill man så kan man”. Törs man hoppas att det betyder att oavsett valutgång så kommer vi att få långsiktiga politiska spelregler för biodrivmedel?
P.S. Seminariet går att se på webben på http://bambuser.com/channel/svjamtland D.S.

 
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

4
Sep

Obama och jag

Något för Obama att fundera på

Vi hann inte träffas idag Obama och jag. Hade vi hunnit det så skulle vi ha haft mycket att prata om. Sverige och USA har en hel del gemensamt när det gäller skog. Vi innehar andra- respektive tredjeplatsen som exportörer av massa, papper och sågat virke totalt. I säker topposition ligger Canada. När det gäller sågat virke toppar USA vad gäller produktion, men ligger långt efter Sverige i export av sågad vara. Man bygger väl helt enkelt upp en stor del av sitt eget virke. Smart! Klimatsmart!
Vi kunde också ha pratat om skogsbruk, om hur Sverige redan vid 1900-talets början lagstadgade om återväxtplikt efter avverkning och hur vi sedan byggt upp våra virkesförråd. Om hur vi genom att sköta våra skogar uthålligt får ett högt koldioxidupptag och hög virkestillväxt. Smart! Klimatsmart!
Och mest av allt skulle vi prata om möjligheterna att ersätta fossila råvaror med förnybar skogsråvara. Om förgasningsteknik som kan ge biodrivmedel och minska oljeberoendet. Smart! Klimatsmart! Det behöver Obama prata mycket om för 90% av USAs energiförbrukning kommer fortfarande från fossil energi, jämfört med 32% för Sveriges del.
Tyvärr hann vi inte talas vid, Obama och jag. Men förhoppningsvis har  kloka personer på  ledande positioner tagit upp dessa frågor med honom idag.

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

24
Jun

Om omställningar

 

Här gick omställningen snabbt

Vi står inför skogsindustriella omställningar. Efterfrågan på tidningspapper rasar. Det frigör träråvara som kan användas till att ersätta fossila råvaror på vår väg mot ett mer hållbart samhälle. Är det kanske dags att ställa om till drivmedel baserat på skogsråvara nu? Tekniken finns redan, till skillnad från många andra spännande produkter som ligger längre fram i framtiden. År 2030 ska vår fordonsflotta vara fossiloberoende så det är väl lika bra att börja direkt. Omställningen kan gå fort om politik och näringsliv vill samma sak.
När jag häromdagen cyklade förbi kraftvärmeverket, tidigare värmeverket, utanför Östersund kunde jag inte låta bli att tänka på hur snabbt omställningen gått här. Idag eldas här nästan bara biobränsle, olja endast vid extrema köldtoppar. Av Sveriges totala energiförbrukning kommer idag en tredjedel från biobränsle och det allra mesta av det från skogen. Hur ser fördelningen ut om tio år?

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

25
Apr

Fossiloberoende fordonsflotta…

fossiloberoende?

…. har regeringen tillsatt en utredning om. För den som är oroad över politiska initiativ i ämnet kan jag berätta att ett av utredningens uppdrag är just att definiera vad en fossiloberoende fordonsflotta är. Tyder på dådkraft?

Idag var det en öppen riksdagsutfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta och utredningen. Jag tänker inte referera eller ha synpunkter på drivmedel och styrmedel just nu. Utan bara förmedla två delvis relaterade saker som framkom vid utfrågningen och som jag tycker stämmer till eftertanke eller kanske snarare handling.

Svante Axelsson pratade för Naturskyddsföreningen. I hans värld var transportfrågorna inte det stora problemet ur klimatsynpunkt. Dom löser vi lätt enligt Svante. En betydligt större utmaning är jordbruket. Hur tänker dom där?

Nästan lika illa var Energimyndigheten, representerad av två olika personer. Som fick frågan hur man tänker kring transporter på landsbygden kontra staden. Och det var helt uppenbart att så hade man inte tänkt alls …

Min enda sammanfattning blir – LRF behövs. Mer än nånsin!

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Politik

2
Mar

Biodrivmedel

...biodrivmedel ...?

Nu väntar vi med spänning – eller i alla fall jag väntar med spänning – på att regeringen ska lägga fram sitt förslag om kvotplikt på biodrivmedel. Ett förslag som förväntas säga att det blir obligatoriskt med en viss procents inblandning av biodrivmedel i all bensin och diesel som säljs till konsument. Men självklart med en baksida – det kommer att bli energiskatt på biodrivmedlet inom kvot – dvs. på den andel som måste blandas i. Logiskt ur ett finansdepartementsperspektiv, men eftersom det tyvärr fortfarande är dyrare att producera biodrivmedel än fossila drivmedel så betyder det dyrare bensin/diesel för alla.

Så långt inte så spännande för vi tror vi vet vad som kommer. Mera spännande är hur man kommer att hantera skattesatserna för biodrivmedel över kvotplikten. En skatt där skulle ju betyda att kvotplikten samtidigt blir ett tak för hur mycket biodrivmedel som kommer att blandas in. Eftersom det redan är dyrare att producera biodrivmedel än fossila dito. Möjligen också logiskt ur ett finansdepartementsperspektiv, eftersom vi i princip redan uppnåt målet med 10% fossilfria drivmedel, om man räknar in el-tågens andel. Alltså behövs inget mera.

Men då är vi där igen. Stuprörsperspektiv. Ingen helhetssyn. Av klimatskäl behöver vi minska andelen fossila drivmedel mera. Men eftersom Sverige och de gröna näringarna har väldigt goda förutsättningar att bli stora drivmedelsproducenter missar man också hela intäktssidan – jobb och skatteintäkter, landsbygdsutveckling … Kanske dags att lägga ner Finansdepartementet och integrera verksamheten i verkligheten?

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Marknad

5
Nov

Biodrivmedel

Det finns många åsikter om biodrivmedel.  Från att det går åt för mycket mark, så vi måste minska transportarbetet istället för att producera biodrivmedel, till att effektiva metoder att producera biodrivmedel kan på medellång sikt täcka stora delar av drivmedelsbehovet.

Var man landar åsiktsmässigt handlar om mycket, bla tilltro till teknikutveckling och vilken livsstil man tycker är okej. Fortsätta resa eller inte?

Själv tror jag på både ock. Biodrivmedel behövs, inom överskådlig framtid och i så stora volymer vi kan producera. Därför behövs långsiktiga, trygga spelregler så att företag vågar investera i de miljardanläggningar som krävs för storskalig, effektiv produktion av förnybara drivmedel.

Men visst handlar det om markanvändning också. Marken måste användas. Till odling. Av mat och energi. Åker och skog. I hela Sverige. Vi har ett ansvar att åtminstone producera det vi själva gör av med – som mat eller energi – med tanke på våra låga befolkningstal och goda odlingsförhållanden!

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Klimat, Skogsägare

FireStats icon Powered by FireStats