14
Maj

Skog och tåg

Jag funderar appropå Naturskyddsföreningens ”tågkampanj” mot svenskt skogsbruk om Naturskyddsföreningens företrädare lever som dom lär och åker tåg? I alla fall kan dom inte ha åkt Kustpilen, för den som åker Kustpilen mellan Kalmar och Linköping kan knappast ha några invändningar mot de vackra bondeskogar som syns utanför fönstren. Mycket löv, varierade skogar, men självklart skötta! Urskogar torde helt lysa med sin frånvaro i de ådalar Kustpilen trafikerar. Där har människor levt och haft sin utkomst bl.a. i skogen i tusentals år. Många små hyggen, ända fram till spåret så det skapar lite utsikt så man faktiskt ser skogen och inte bara trän.

Men det är klart, Kustpilen går ju på diesel så den kanske inte räknas till tåg i en miljöväns värld? Å andra sidan i ett behagligt tempo så man verkligen kan njuta av utsikten. Kan faktiskt rekommenderas, både för den som är intresserad av skog och den mera allmänt natur- och kulturintresserade. Sen säger mej min egen samlade erfarenhet hittills att det blir mycket driftsäkrare och punktligare med diesel än med el, men det är väl också som att svära i kyrkan….

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Skogsägare

2
Mar

Biodrivmedel

...biodrivmedel ...?

Nu väntar vi med spänning – eller i alla fall jag väntar med spänning – på att regeringen ska lägga fram sitt förslag om kvotplikt på biodrivmedel. Ett förslag som förväntas säga att det blir obligatoriskt med en viss procents inblandning av biodrivmedel i all bensin och diesel som säljs till konsument. Men självklart med en baksida – det kommer att bli energiskatt på biodrivmedlet inom kvot – dvs. på den andel som måste blandas i. Logiskt ur ett finansdepartementsperspektiv, men eftersom det tyvärr fortfarande är dyrare att producera biodrivmedel än fossila drivmedel så betyder det dyrare bensin/diesel för alla.

Så långt inte så spännande för vi tror vi vet vad som kommer. Mera spännande är hur man kommer att hantera skattesatserna för biodrivmedel över kvotplikten. En skatt där skulle ju betyda att kvotplikten samtidigt blir ett tak för hur mycket biodrivmedel som kommer att blandas in. Eftersom det redan är dyrare att producera biodrivmedel än fossila dito. Möjligen också logiskt ur ett finansdepartementsperspektiv, eftersom vi i princip redan uppnåt målet med 10% fossilfria drivmedel, om man räknar in el-tågens andel. Alltså behövs inget mera.

Men då är vi där igen. Stuprörsperspektiv. Ingen helhetssyn. Av klimatskäl behöver vi minska andelen fossila drivmedel mera. Men eftersom Sverige och de gröna näringarna har väldigt goda förutsättningar att bli stora drivmedelsproducenter missar man också hela intäktssidan – jobb och skatteintäkter, landsbygdsutveckling … Kanske dags att lägga ner Finansdepartementet och integrera verksamheten i verkligheten?

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Marknad

16
Jan

El eller diesel?

Jag har alltid varit dieselfreak. Den får gärna vara förnybar, och gärna komma från skogen, men det ska vara diesel. För det fungerar effektivt och bra.

Nu har jag fått vatten på min kvarn. Erkänner, jämförelsen är lite orättvis, men … Jag åker regelbundet tåg mellan Kalmar och Stockholm. Det blir Kustpilen till Linköping och sen SJ till Stockholm. Gissa vilken sträcka som fungerar bäst? Jag erkänner som sagt att jämförelsen blir orättvis eftersom den ena sträckan innehåller Stockholm Central, men ändå.

Kustpilen går i alla väder punktligt. På diesel. Låt vara att det kanske blir mindre miljövänligt än eltåg, men om tidspassningen är bättre så man vågar lita på tåget väger det upp. Sträckan Linköping – Stockholm tror jag aldrig mitt tåg varit i tid på, däremot har det hänt åt andra hållet, alltså Stockholm – Linköping.

Kustpilen går lite saktare. Det gör ingenting tycker jag. Bara man kan lita på att ankomstiden är den som anges i tidtabellen.

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Allmänt

2
Okt

Fossilt eller förnybart bränsle?

I brist på drivmedel ...

Lite oklart vad regeringen egentligen har för ambitioner om biodrivmedel. Beroende på hur man läser budgetpropositionen kan man tolka det som att alla biodrivmedel kommer att beskattas. Att den andel biodrivmedel som kommer att ingå i kvotplikten (kravet på att 5% av dieseln och 10% av bensinen ska bestå av förnybart drivmedel) skulle beläggas med skatt var väntat. Det är ju därför regeringen vill ha kvotplikt. Om det är krav på 5 eller 10 % inblandning av biodrivmedel så kan man ju beskatta det – för det måste blandas i. Helt logiskt? 

Att blanda i mera än det lagen kräver borde vara eftersträvansvärt om målet är en fossiloberoende fordonsflotta. Men om man då beskattar även biodrivmedel utöver kvotplikten, så blir kvotplikten i praktiken ett tak för andelen biodrivmedel. Eftersom det  i dagsläget är dyrare att producera biodrivmedel än fossila drivmedel. Och om höginblandade drivmedel som E85 beskattas, ja då lär både produktionen och marknaden dö direkt.

Så frågan är – vill regeringen överhuvudtaget ha en fossiloberoende fordonsflotta?

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Politik

FireStats icon Powered by FireStats