2
Mar

Biodrivmedel

...biodrivmedel ...?

Nu väntar vi med spänning – eller i alla fall jag väntar med spänning – på att regeringen ska lägga fram sitt förslag om kvotplikt på biodrivmedel. Ett förslag som förväntas säga att det blir obligatoriskt med en viss procents inblandning av biodrivmedel i all bensin och diesel som säljs till konsument. Men självklart med en baksida – det kommer att bli energiskatt på biodrivmedlet inom kvot – dvs. på den andel som måste blandas i. Logiskt ur ett finansdepartementsperspektiv, men eftersom det tyvärr fortfarande är dyrare att producera biodrivmedel än fossila drivmedel så betyder det dyrare bensin/diesel för alla.

Så långt inte så spännande för vi tror vi vet vad som kommer. Mera spännande är hur man kommer att hantera skattesatserna för biodrivmedel över kvotplikten. En skatt där skulle ju betyda att kvotplikten samtidigt blir ett tak för hur mycket biodrivmedel som kommer att blandas in. Eftersom det redan är dyrare att producera biodrivmedel än fossila dito. Möjligen också logiskt ur ett finansdepartementsperspektiv, eftersom vi i princip redan uppnåt målet med 10% fossilfria drivmedel, om man räknar in el-tågens andel. Alltså behövs inget mera.

Men då är vi där igen. Stuprörsperspektiv. Ingen helhetssyn. Av klimatskäl behöver vi minska andelen fossila drivmedel mera. Men eftersom Sverige och de gröna näringarna har väldigt goda förutsättningar att bli stora drivmedelsproducenter missar man också hela intäktssidan – jobb och skatteintäkter, landsbygdsutveckling … Kanske dags att lägga ner Finansdepartementet och integrera verksamheten i verkligheten?

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Marknad

2
Jun

På övervakningsuppdrag

 

Kvigkommittén skickade ut sin ordförande för att möta övervakningskommittén

Möte med övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet. Fem år har gått sen första mötet. Då var mycket oklart, vilka måltal och indikatorer skulle landsbygdsprogrammet ha och hur höga skulle de vara? Efter ett år såg det dystert ut, lågt ansökningstryck, Leader stod och stampade och Skogsstyrelsens LBP-hantering hade kapsejsat. Nu, efter fem år, rullar programmet på och allt pekar på att de flesta av programmets mål  kommer att uppnås. Talessättet att det omöjliga bara tar lite längre tid stämmer tydligen.
En gång om året är ÖK-mötet utökat med en dags studiebesök på olika företag som fått stöd från landsbygdsprogrammet. Den här gången besökte vi tre företag i Norrbottens kustland, värdefulla betesmarker, en gårdsrestaurang och en mjölkgård. Minsta gemensamma nämnare för dem var ett brinnande engagemang och många, många arbetstimmar veckans alla dagar. Gudskelov så uttalade alla också klart att stödet från landsbygdsprogrammet betydde mycket för att de skulle kunna utveckla sitt företagande. Annars hade ju landsbygdsprogrammets insatser varit meningslösa. Extra viktigt var det den här gången eftersom vi hade besök från finansdepartementet, regeringens plånbok, med oss, en man i randig kostym och svarta blanka skor. Efter en tur i kvigornas betesmarker var inte skorna så blanka längre.

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

FireStats icon Powered by FireStats