6
Nov

Ska SKA15 skapa framtiden?

Igår presenterade Skogsstyrelsen SKA15, scenarier för den svenska skogens framtid. Ett gäng siffertörstande skogsnördar hade bänkat sig för att frossa i staplar, kurvor, kubikmetrar och procent. Det var sju år sen sist, SKA08, och vår längtan var stark.  Det påpekades dock noga från Skogsstyrelsen att det som presenterades var scenarier, inte prognoser. Men några siffror fick vi i alla fall. Prognoserna, f´låt scenarierna, baserade på ”dagens skogsbruk” (med detta avsågs skogsbrukssättet 2008-13) pekade utan klimateffekt på 10% högre tillväxt om ett sekel, med måttlig klimateffekt på 21% högre och med större klimateffekt på 40% högre produktion.
16,4% av den produktiva skogsmarken räknades som avsatt och i princip undantagen från skogsbruk. På återstående produktiv areal skulle en hållbar avverkningsnivå de närmaste  femton åren vara 95-100 miljoner kubikmeter per år. Idag avverkas ca 90. 3/4 av den potentiella ökningen av avverkningsvolymen sades bestå av löv. Vad gäller GROT skulle det gå att ta ut tre gånger så mycket som idag, främst i Norrland. Ja, nog för att det är kallt i norr, men det är glest mellan de frysande mänskorna. Och med sjunkande oljepriser, och GROT-priser därefter,  blir det nog ingen större affär av den potentialen.
Som tidigare Kraftsamling Skog-general saknade jag ett mer aktivt scenarium, ett scenarium med riktigt bra föryngringar och rätt trädslag på rätt mark, kanske till och med lite gödsling i lämpliga bestånd. Bara 10% ökning utan klimateffekt kändes defensivt. För som någon så klokt sa: att nyttja skogen är inte bara en möjlighet, det är ett ansvar.
Så till frågan i rubriken – ska SKA15 skapa framtiden? Nej givetvis skapas inte framtiden av siffror och scenarier. Däremot kan de vara till hjälp vid strategiska beslut som påverkar framtiden. Men det som avgör hur Sveriges framtida skogar ser ut är till syvende och sist de människor som brukar dem, eller inte brukar dem.

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

3
Mar

Gratis GROT

Gratis GROT är gott

Gratis GROT utannonserade jag på Facebook förra helgen. Det var mest menat som ett skämt. Efter att ha avverkat några risrika blågranar, eller mer exakt Engelmanngranar, på tomten låg två gruvsamt stora rishögar och väntade på borttransport. Marknaden för pyntegrönt är ju inte precis på topp i februari. Hur många vändor med släpvagn det skulle bli vågade vi inte ens tänka på.  Det hela fick en lyckad upplösning för oss för nu tycks GROT-värdet vara så högt att det till och lönar sig att hämta granris på en villatomt. Vi slapp kostnaden för borttransporten och lastbilsåkaren fick förhoppningsvis en slant för riset.
Jag förvånas gång på gång över hur snabbt och obemärkt den svenska övergången till biobränsle gått. Minst en tredjedel av Sveriges totala energiförbrukning kommer från bioenergi och merparten, 85%, av detta kommer från skogsråvara. Där finns potential för den  gröna ekonomin ……. inklusive några blå granar.

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

2
Mar

Förgasa grot, eller…

Jag har just tagit mej igenom en forskningsrapport som ifrågasätter miljönyttan av att förgasa grot till ”biogas” – eller förnybar gas kanske man snarare ska kalla den i detta sammanhang. Det som ifrågasätts är inte att använda grot som bioenergi. Utan det handlar om hur man effektivast använder groten som bioenergi. Och då är det enligt forskningsrapporten inte att förgasa den.

Själv ifrågasätter jag inte rapporten. Och jag ifrågasätter inte heller värdet av en diskussion om hur vi effektivast använder de begränsade resurser som vår planet ger oss. Men det blir svårt om man ska dra konsekvenserna. Det finns förmodligen alltid effektivare sätt att använda allting. Effektivare sätt att använda råolja, effektivare sätt att producera livsmedel, bättre energieffektivitet i motorer. Bara för att ta några exempel.

Debatten känns mera som en häxprocess mot just förnybara drivmedel. Plötsligt har vi en produkt som ska vara 100 procent perfekt för att duga. Kanske ska vi först syna resten av våra produkter och satsa på att göra dem 50 procent perfekta …

Eller är det helt enkelt oljelobbyisterna som ligger bakom?

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Allmänt, Klimat

FireStats icon Powered by FireStats