27
Nov

Trendbrott?

Trendbrott – ja han sa faktiskt så, Martin Green från Svensk Fågeltaxering, på seminariet om skogens biologiska mångfald på KSLA igår. Under åren 2002-2012 är det fler skogslevande  fågelarter som ökat än minskat. 31% av arterna har ökat, 19% minskat och 47% hållit sig stabila. Och den samlade bilden för de 16 arter som följs upp inom miljömålet Levande skogar är i stora drag oförändrad.
Trendbrott var det också med ett stort antal deltagare från Naturskyddsföreningen på en aktivitet där LRF Skogsägarna var en av arrangörerna. KSLAs anrika plenisal var fullsatt av mycket kompetenta skogs- och miljöföreträdare. Kompetenta var även föreläsarna, och dessutom synnerligen hovsamma. Inga braskande rubriker där inte. Till och med Artdatabankens försvar av rödlistan hölls i en ödmjuk ton. Några klara svar på frågan om det går uppåt eller nedåt för skogens biologiska mångfald var det ingen fler än Martin Green som gav. Mina tankar gick osökt till en av mina gamla lärare som besvarade de flesta frågor med ”det beror på”.
En ögonöppnare för mig var begreppen ”naturlighetskriterier” och  ”naturtyper” som ska rapporteras in bevarandestatus för enligt EUs habitatdirektiv. Naturbyråkratin växer och frodas. Ökar det den biologiska mångfalden?
Även den efterföljande debatten hölls i en hovsam och tämligen konstruktiv ton, vilket var ett välkommet trendbrott. Att den statliga myndigheten Naturvårdsverket agiterade hårt mot skogsbruket var däremot inget trendbrott. Läs gärna min kollega Gunnar Lindéns blogginlägg på detta tema.
De skarpaste skotten sköt förstås Djävulens advokat, alias Carl-Henrik Palmér, som var inbjuden i syfte att provocera. Han erbjöd sig på stående fot att korta rödlistan för skogsarter  med 30 % och därmed minska risken för politiska felprioriteringar. Han avslutade med följande ord:
”Man brukar säga att krig är för allvarligt för att överlåtas åt militärer.
Jag brukar i analogi med detta säga att skogsbruk är alldeles för allvarligt för att överlåtas åt jägmästare.
Och kanske är rödlistning för allvarligt för att överlåtas åt en liten krets engagerade biologer.”

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

29
Jan

Modig Attraktiv Tuff

KSLA i Gyllene Salen

Är du Modig, Attraktiv och Tuff? Då kan du bli bonde och producera MAT. Så sa i alla fall f.d. jordbruksminister Annika Åhnberg i sitt högtidstal på KSLAs högtidssammankomst ikväll. Hon inledde sitt tal med offerkepsen på. Den kom från en prisad LRF-kampanj på 80-talet. ”Det finns 15 utrotningshotade arter i Sverige, en bär keps” sa man visst där. Annika slängde offerkepsen, den leder inte mot framtiden. Nej,  det gäller istället att vara Modig, Attraktiv och Tuff för att finnas kvar på matmarknaden var hennes budskap. Jag sitter nu och funderar på om vi i skogsbranschen har offerkepsen på …….
Modig, attraktiv och tuff var en av mina grannar vid kvällens middagsbord, en 19-årig kvinna från det forna Östtyskland. Hon följde med sin morfar, en av våra internationella KSLA-ledamöter, till middagen. Hon studerade internationell konflikthantering och hade redan besökt fler länder i sitt unga liv än jag torde göra i hela mitt liv. Vi hade inga konflikter vid vårt bord, men internationellt var det. Bland de tjugo personerna runt bordet fanns sex olika nationer representerade. Björn Söder skulle kanske ha fått det till sju, men jag räknar, till skillnad från honom, samer som svenskar. Till detta kom att servitören var bulgar vilket gladde den unga tyskan som då kunde träna på sin bulgariska. Världen krymper och framtiden är global.

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

30
Jan

The ocean is broken

Ett fascinerande och skrämmande högtidstal

KSLAs högtidssammankomst hade i år tema Havet. Högtidstalet hölls av EU-parlamentariker Isabella Lövin. Det var ett intressant, men också skrämmande tal. 72% av jordens yta är vatten och två tredjedelar av detta är internationellt vatten som ingen äger, ingen tar ansvar för. Allmänningens förbannelse. Bestånden av stora rovfiskar har minskat med 70% och det finns snart fler mikroskopiska plastpartiklar än djurplankton i haven.
Fascinerande var att höra om det termohalina transportbandet, en sorts gigantiska undervattensfloder. Vid polerna sjunker vatten med ett flöde av 20000 Niagarafall till botten för att långt därefter, kanske tusen år senare, välla upp vid kontinenternas västkuster i höjd med ekvatorn. Det är då näringsrikt och fiskrikedomen är därför stor i dessa områden.
The ocean is broken var rubriken på en artikel skriven av en chockerad australisk seglare i höstas. Havet är som en öken, skrev han.

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

12
Jun

För stundande skördar

2062 års julklapp - Köttmaskinen

För stundande skördar” hette KSLAs 200-års-jubileumskonferens som jag igår avnjöt. ”En dag om hur dåtiden, nutiden och framtiden vävs samman i ett obrutet mönster” löd varudeklarationen. Platsen var väl vald, Stockholms Universitet ligger nämligen på det gamla ”Experimentalfältet” där KSLA  huserade under många år.
Framtidsinslagen i konferensen stod ett gäng unga akademiker från de gröna näringarna för. De har under ett års tid jobbat med Framtidsprojektet, dvs att skapa en bild av hur det kan se ut i våra näringar år 2063. I en tänkvärd presentation tog de oss med in i framtiden. Några axplock: Peak Soil närmar sig, dvs den tidpunkt när biomassaproduktionen kulminerar för att sedan sjunka. Insekter, särskilt gräshoppor, utgör en viktig del av vår föda. Mer traditionellt kött kan man tillverka i Årets Julklapp – en ”köttmaskin”. ”Stadsodlingsagronom” är en 7-årig utbildning som bl a innehåller insektsproduktion och urban gestaltning. Vi transporterar oss i ”Pod-cars” som drivs av elenergi från vägbanan.
På skogens område var framtidsbilderna tyvärr inte lika innovativa. Synd att jag nog anses överårig i dessa sammanhang. Annars hade jag gärna varit med och kreerat 2063 års skogsbruk.

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

16
Feb

Den svenska modellen

”Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog” var rubriken på torsdagens sammankomst KSLA. KSLAs skogsskötselkommitté har under två år försökt bena ut om den svenska modellen fungerar eller inte. Första frågeställningen var vad vi egentligen menar med den svenska modellen, den som kännetecknar svenskt skogsbruk efter 1993 års skogspolitiska beslut. Jo det handlar om jämställda produktions- och miljömål, frihet under ansvar, dialog och samverkan samt tre varianter av miljöhänsyn; generell hänsyn vid alla skogsbruksåtgärder samt frivilliga och formella markavsättningar.
Den tolv personer starka kommittén med såväl skogs- som naturvårdsforskare och -experter landade i att det behövs en mer grundlig utvärdering av den svenska modellen än de haft resurser att göra. Miljömålets uppfyllelse är flitigt ifrågasatt i många sammanhang men kommittén kom också fram till att det är tveksamt om vi uppfyller produktionsmålet.  Dessutom är de sociala aspekterna liksom klimatfrågan åsidosatta. Kommitténs enhälliga rapport och förslag på hur en utvärdering skulle kunna läggas upp finns i KSLAs tidskrift nr 8 2012. Läs den, där finns ett koncentrat av uppgifter om de senaste 20 årens utveckling avseende både produktions- och miljöfaktorer.
Dagen avslutades med att miljömålsberedningens sju politiker reflekterade över det som presenterats under sammankomsten. I juni ska de ha sitt delbetänkande om markanvändning klart. Deras sinsemellan mycket olika reflektioner över dagen gjorde mig betänksam inför betänkandet. Kommer man att uppnå samsyn när man ser så olika på dagsläget?  KSLA är en mötesplats där mottot är ”med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet”. Jag hoppas verkligen att det också präglar miljömålsberedningens arbete.

Miljömålsberedningen försöker nå samsyn

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

2
Feb

Mera globalt

Jag ska gå vidare såsmåningom, men måste få fortsätta med ytterligare ett nedslag i KSLA:s jubileumsseminarier Global Outlook. Professor Jan-Erik Nylund som studerat markanvändningen i Sydamerika. Där mycket av markanvändningen är storskalig, industriell och har trängt undan lokalbefolkningen, oavsett om odlingen handlar om sockerrör, soja eller eukalyptus. Men protesterna från bl.a. miljöorganisationer gäller endast eukalyptus.

Jan-Erik hävdade att han verkligen försökt förstå varför. Jämfört företagens beteenden, påverkan på lokalbefolkningen, ekonomin, miljön … Men det enda skälet till att eukalyptusplantager och inte soja eller sockerrörsplantager väcker harm tycks vara en kulturellt betingad negativ inställning till träd. Lite omvända världen mellan Sverige och Brasilien. Eller så är det nåt vi svenskar inte kan förstå.

Appropå kulturella yttringar – jag väljer två svenska föredragshållare att referera till. Majoriteten föredragshållare var inte svenska. Och flera av dem hade mycket intressant och för mej mera okänt att berätta. Skulle gissa på ytterligare en kulturell yttring – jag har lättare att förhålla mej till svenskar för vi har just samma kultur.

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Allmänt

31
Jan

Tiga är silver, tala är guld

Vojne, vojne vilken vecka! Inledde med att inklämd i en balklänning avnjuta KSLAs högtidssammankomst i Blå Hallen i Stockholms stadshus. Fortsatte med två dagars skogsägarting på lantbrukskooperationens Mecka, Sånga Säby. Avslutade med att bevista Årets Talargala på Berns salonger där fyra olika ”Årets Talare” utsågs.
Nu sitter jag på Arlanda och försöker smälta veckans olika talarintryck. Högtidssammankomsten där varje talare inledde med Ers Majestäter. Vår ordförande Sven-Erik Hammars genuint ideologiska inledningstal på skogsägartinget och föredragshållarna med alla sina siffror och diagram. Skogsägardelegationen succéartade sångframträdande vid kvällens middag. Och till sist Årets Talare i kategorin Genombrott, Stefan Hyttfors, speedade och in i minsta millimeter excellenta tal om att gå in i framtiden med öppna sinnen. Alla har de satt sina avtryck i mitt huvud. I mitt hjärta finns de vars budskap kom från ett äkta engagemang, från viljan att göra något bra för det man tror på.
Det sägs att tala är silver och tiga är guld. Just nu känns det snarare som att tala kan vara guld.

Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

29
Jan

Global utblick ….

Global outlook är namnet på Kungliga skogs- och lantbruksakademiens internationella seminarier med anledning av 200-års jubileet. Första dagen är avklarad, och lite klokare blev jag förhoppningsvis. Ett antal tankeställare blev det, och jag väljer att återge den som Elisabeth Gauffin levererade.

Många som likt mej vuxit upp i Linköpings närhet har en positiv bild av försvaret. Jas och sånt ger bra med jobb … Men vad är det värt att kunna försvara Sveriges gränser, eller städer, om vi inte har en plan för hur vi ska klara livsmedels- och energiförsörjningen? Det borde vara steg 1. Först en plan för livsnödvändigheter som mat och energi, sen kommer övrigt. Att inte tänka på att mat är bland det viktigaste vi har är tyvärr symtomatiskt för vårt samhälle (”typiskt karlar” skulle min mamma säga), men energi borde ”dom” väl tänkt på?

För övrigt tvingades jag erkänna att jag kom lite sent till övningen. När det skulle brytas för lunch ställde sej alla upp. Tankar for genom huvudet, vad missade jag nu? Tyst minut för nån? Sen gick kungen med följe ut. Hade suttit på första parkett hela tiden ….

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Allmänt

9
Jan

250 år

KSLA – Kungliga skogs- och lantbruksakademien – fyller 200 år i år. Det kommer att firas med en del pompa och ståt. Men det kommer inte bara att firas med att blicka bakåt och vara stolta över vad som åstadkommits. Nej det ska även blickas framåt.

En av de mera framåtblickande delarna fick jag ett litet smakprov på igår. Ett gäng ungdomar (nåja, ungdomar definierade enligt LRF, sådär 20-30 år …. ) med bas i SLUs studentkårer har  sedan i somras jobbat på sin bild av de gröna näringarna i Sverige år 2063. Alltså när KSLA fyller 250 år. Resultatet kommer att presenteras på konferensen Stundande skördar i juni. En höjdare, jag lovar!

En jämnårig kollega uttryckte vad vi som inte längre räknar oss som ungdomar kände. Att det roligaste blir för dem som får uppleva år 2063 och får facit. För även om framtidsspaningar är både roligt och nyttigt, så det enda som är säker att vi kommer inte att kunna gissa hur det kommer att se ut då. Det är bara att tänka tillbaka på min egen barndom ungefär lika långt bakåt i tiden för att inse.

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Allmänt

13
Okt

Framtidsspaning

I torsdags hade jag förmånen att vara moderator på ett framtidsspaningseminarium på KSLA – Kungliga skogs och lantbruksakademien. Och man kan säga att jag fick vatten på min kvarn. Den skepsis jag alltid känt inför alla framtidsscenarier som målas upp – de flesta hotfulla – verkar helt klart berättigad.

Om man tittar bakåt är det lätt att konstatera att merparten av det som bedömts som framtiden för 10, 20 eller 30 år sedan inte har inträffat. Och från forskarvärlden var budskapet att det enda som man någorlunda säkert kan bedöma framtiden efter är demografiska data. Dvs siffor på befolkningen. Hur många vi är och vår åldersstruktur ger en del ledtrådar. Nästan allt annat suddas ut av tekniksprång och annat som inte kunnat förutsägas.

Detta berättar jag inte för att jag tycker att vi ska strunta i klimatfrågan. Jag tycker vi ska göra allt som står i vår makt för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Däremot tycker jag att det är onödigt att börja förbereda sej på att det blir 2 grader varmare. För det kan nog vara nåt helt annat som händer istället, just här. Själv har jag flyttat in i ett hus som knappt höjer sej över havsytan … kan möjligen ses som vågat. Ärligt talat skulle jag nog inte byggt ett hus här idag. Men när det redan står här - gilla läget!

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Klimat

FireStats icon Powered by FireStats