2
Mar

Biodrivmedel

...biodrivmedel ...?

Nu väntar vi med spänning – eller i alla fall jag väntar med spänning – på att regeringen ska lägga fram sitt förslag om kvotplikt på biodrivmedel. Ett förslag som förväntas säga att det blir obligatoriskt med en viss procents inblandning av biodrivmedel i all bensin och diesel som säljs till konsument. Men självklart med en baksida – det kommer att bli energiskatt på biodrivmedlet inom kvot – dvs. på den andel som måste blandas i. Logiskt ur ett finansdepartementsperspektiv, men eftersom det tyvärr fortfarande är dyrare att producera biodrivmedel än fossila drivmedel så betyder det dyrare bensin/diesel för alla.

Så långt inte så spännande för vi tror vi vet vad som kommer. Mera spännande är hur man kommer att hantera skattesatserna för biodrivmedel över kvotplikten. En skatt där skulle ju betyda att kvotplikten samtidigt blir ett tak för hur mycket biodrivmedel som kommer att blandas in. Eftersom det redan är dyrare att producera biodrivmedel än fossila dito. Möjligen också logiskt ur ett finansdepartementsperspektiv, eftersom vi i princip redan uppnåt målet med 10% fossilfria drivmedel, om man räknar in el-tågens andel. Alltså behövs inget mera.

Men då är vi där igen. Stuprörsperspektiv. Ingen helhetssyn. Av klimatskäl behöver vi minska andelen fossila drivmedel mera. Men eftersom Sverige och de gröna näringarna har väldigt goda förutsättningar att bli stora drivmedelsproducenter missar man också hela intäktssidan – jobb och skatteintäkter, landsbygdsutveckling … Kanske dags att lägga ner Finansdepartementet och integrera verksamheten i verkligheten?

Av:

Linda Hedlund

Kategorier:

Marknad

FireStats icon Powered by FireStats