20
Okt

Urbant tolkningsföreträde

”Inget ont som inte för något gott med sig” sägs det. Och onekligen har Sverigedemokraternas valframgångar medfört att landsbygden för en stund fått ögonen på sig.
I vintras trodde vi LRFare att landsbygdsfrågorna skulle placera sig högt bland valfrågorna. Nästan alla partier hade ju skrivit sig en landsbygdsstrategi.  Men tji fick vi! Landsbygden gled ut i periferin och skola, jobb och Förbifart Stockholm tog över debatten. Förbifart Stockholm kan man ju verkligen säga att vi har på landsbygden och det finns fortfarande jobb och en och annan skola. Av detta märktes dock inget i valdebatten. Hade det inte varit för grisknorrarna i juni så hade nog landsbygdsfrågorna helt ramlat bort.
I eftervalsdebatten har mediabilden av landsbygden flera gånger varit uppe till diskussion. Media är makt, och makten i media tycks finnas i Stockholm. Tolkningsföreträdet har urbaniserats och mediabilden av landsbygden är både skev och anorektisk. Ett av de bättre inlägg jag läst om mediabilden av landsbygden finns på den här länken. Rapporten Landsbygd i mediaskugga” är också läsvärd, finns även kortfattat beskriven här . 

Gamla Vallby radiostation har funnit ett nytt användningsområde  som landsbygdsföretag

Mediabilden av landsbygden har intresserat mig under många år, alltsedan studiebesöket på Aftonbladets redaktion där jag fick veta att de inte hade en enda reporter norr om Stockholm. Hösten 2008 arrangerade jag genom KSLAs landsbygdskommitté ett mediamöte för att ”belysa och färglägga bilden av den nya landsbygdens företagare”. Mötet var passande nog förlagt till gamla Vallby radiostation utanför Enköping som på 50-talet var centrum för Sveriges radiokommunikation med andra länder. Numera ingår den som konferensdel i ett lantbruksföretag med många ben. Dragplåster på mötet var bl a Sveriges då största importör av Islandshästar, Thilde Höök, Anders Wallstipendiat och sedermera rikskänd genom Bonde söker fru. Och visst kom media till mötet, lantbrukspressen och lokalmedia från Enköping och Uppsala. Men någon Stockholmsmedia såg vi inte röken av. Fem mil utanför tullarna var nog fem mil för mycket.
Jag avrundar detta blogginlägg med ett citat stulet från en Åre-politiker som på facebook beskrev hur hon vid buffébordet på Artipelag, två mil utanför Stockholm, råkade höra en besökare säga till en annan ”tänk att man bygger så här stora hus så här långt ute på landet”. Ridå.

    

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

14
Okt

Internationella Landsbygdskvinnors dag

Onsdag 15 oktober är det Internationella Landsbygdskvinnors dag. Och visst är de värda att fira – Eunice i Kenya, Anna i Sverige och alla deras systrar världen över. Eunice bedriver agroforestry på sin lilla gård och försörjer därmed familjen med både brännved, djurfoder och mat. Anna driver skogsbruk och hund- och jaktkurser i Norrlands inland och sprider med sin entusiasm den framtidstro som bygden så innerligt väl behöver. Eunice har fått sin utbildning i agroforestry genom Vi-skogen. Där vet man vikten av att investera i landsbygdens kvinnor för långsiktiga effekter. Och här hemma i Sverige ser vi att det ofta är kvinnorna som står för utvecklingsidéerna på landsbygden.

Rebecca och Fiona – hotshots on tour!?

Tre dagar i veckan jobbar jag i Stockholm, långt från landsbygden. På nätterna sover jag i ett rum i de kvarter där livsmedelsbutikerna annonserar om hummer istället för falukorv och stora stadsjeepar trängs längs trottoarkanterna. Kvinnor finns det förstås här också, fast inte direkt några landsbygdskvinnor. En kväll stötte jag på Rebecca och Fiona, eller rättare sagt deras bil (se bifogat bildbevis). Hotshots on tour!? Trots min tämligen höga ålder har jag aldrig stött på någon Rebecca eller Fiona tidigare. Av deras klädsel att döma jobbar de varken med agroforestry eller jaktkurser. En googling lärde mig att de är en känd discjockeyduo. Deras ansiktsuttryck får min kvinnosjäl att värka. Var är glädjen, stoltheten och självkänslan i denna bild? Senaste skivan heter i konsekvensens namn ”Beauty is pain” och duon har 130 000 gillare på facebook. Hur många av dessa är unga tjejer som söker förebilder?
Bilden av Rebecca och Fiona har etsat sig fast på min näthinna, en påminnelse om att vägen till jämställdhet är lång och krokig. Men onsdag 15 oktober, på Internationella Landsbygdskvinnors dag, ska jag istället försöka se Eunice och Anna framför mig, glada och stolta. Säkert har du också några landsbygdskvinnor i din närhet som är värda att fira och lyfta fram. Det finns ju bland annat 125 000 skogsägande kvinnor i Sverige.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

9
Okt

Ord och inga visor

Det växer så det knakar i våra skogar

Som sann naturvetare gillar jag fakta. Eftersom jag också gillar skog så är det rena julafton när Skogsdata kommer. Skogsdata är en årlig sammanställning av Riksskogstaxeringens resultat. Gamla kära rikstaxen som pågått kontinuerligt sedan 1920-talet och gett oss objektiva fakta om det svenska skogstillståndet.
Skogsdata 2014 har tema Biologisk mångfald, dvs man tittar extra på mätvärden som betyder mycket för mångfalden. Det handlar t ex om död ved som 39% av Sveriges rödlistade skogslevande arter är beroende av. Mängden hård död ved minskade fram till 1990 men har nu fördubblats sedan mitten av 1990-talet. Totalt finns det 7,8 m³ död ved per hektar, hälften hård och hälften mer nedbruten. Med detta följer också ökad mängd vedsvampar.
Samma trend har arealen gammal skog, minskade fram till 1990 men har sedan dess ökat. Med gammal skog menas i norra Sverige skog äldre än 160 år, i södra Sverige 120 år. I södra Sverige har det sedan 1990-talet skett en markant ökning av äldre lövrik skog. Antalet grova träd har också ökat.
Dessa förändringar har alltså skett efter den nya skogspolitikens införande 1993. Som en papegoja upprepar jag att förändring tar tid i ett så långsamt system som skogen. 1993 års skogspolitik ger resultat. De som ropar på ny skogspolitik kan inte ha läst Skogsdata.
50% av de rödlistade skogslevande arterna finns i ädellövskogarna. Ädellövskogar utgör knappt 1% av våra skogar, men har ändå ökat sedan mitten av 1980-talet när ädellövskogslagen infördes. 5% av våra skogar är monokulturer med bara ett trädslag, 11% består av fem eller fler trädslag och resterande 86% har 2-4 trädslag.
Och sist men inte minst ska vi komma ihåg att det står över 3 miljarder m3sk virke i våra skogar och det blir mer och mer för varje år eftersom vi bara avverkar 2/3 av tillväxten.
Tycker du att dessa fakta kommer fram i skogsdebatten? Det tycker inte jag. Där är det mest bara klagovisor. Men i Skogsdata är det ord och inga visor.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

3
Okt

Mer Värd Mat

Det var med Mer Värd Mat det började

Häromdagen slank jag in för en sen lunch på By:fiket, LRFs nyöppnade matställe i Stockholm. Där stötte jag ihop med systrarna Brydling. (Ulrika och Carina heter de, men jag kan inte för mitt liv lära mig vem som är vem.) Systrarna Brydling fanns tidigare i kocklandslaget och har nu designat menyn på By:fiket. Deras tema är Hållbar måltid.
Det blev ett glatt återseende. För snart femton år sedan startade LRF Jämtland det stora projektet Mer Värd Mat. Syftet vara att öka lönsamheten i den jämtländska livsmedelsproduktionen. Projektet spände över hela kedjan från jord till bord, över branschgränserna och innefattade såväl stor som liten. Det här var några år innan LRF gjorde sin stora nationella matsatsning som jag nu glömt vad den hette.
I Mer Värd Mat var systrarna Brydling en viktig ingrediens och dragplåster, dels för att de var så himla duktiga, dels för att de var så himla trevliga och lätta att jobba med. Det är ju inte alltid de egenskaperna sammanfaller. Deras goda egenskaper verkar finnas kvar och vi hade en trevlig pratstund om gamla minnen. Då sa Ulrika/Carina dessa bevingade ord: ”Det var med Mer Värd Mat det började.” Och hon menade med det hela mathajpen. Wow wow wow! De orden kommer jag att leva länge på. Glömda är alla sena kvällar med trilskande projektansökningar, samarbetsovana grupperingar och övernitiska handläggare på myndigheterna. För första gången i mitt liv fick jag uppleva det som vi så ofta sätter upp som en målbild – ”Det var med xxx det började.”

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

28
Sep

Nya kvastar i riksdagen

Att det parlamentariska läget har ändrats efter valet vet vi ju alla. Men häromdagen såg jag något annat oroväckande angående riksdagens sammansättning. Andelen riksdagsledamöter med bakgrund i jord- och skogsbruk har minskat med en tredjedel efter valet. Oavsett partifärg så innnebär det en risk för att det är färre som kan se saker och ting ur de gröna näringarnas perspektiv och vågar stå upp för det i sitt tänkande och i debatten.
Flera av de riksdagsledamöter som varit mest engagerade i skogsfrågor slutar nu, För en lobbyorganisation som LRF blir det till att bygga nya relationer och fylla upp med kunskap. En stundande fråga som är av största vikt inte bara för skogsnäringen utan för hela landsbygden är kilometerskatten, eller ska vi kanske kalla den avståndsskatten. Miljöpartiet tänker nog inte vika ner sig där inte. Och vad gäller kravet på ökad avsättning av skogsmark märks det redan ute i debatten att miljörörelsen fått ny luft under vingarna.
Många av de nya kvastarna i riksdagen bär SD-märke. Nya kvastar sägs sopa bäst, så låt oss hoppas att de börjar med att sopa rent framför egen dörr.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

24
Sep

Dagens ord – tutorial

 

www.kunskapdirekt.se

Alla når vi väl någon gång vår inkompetensnivå? Jag nådde min igår när jag i en spännande e-postväxling med förvaltaren av den utmärkta skogliga kunskapswebben Kunskap Direkt  snubblade på ordet ”tutorial”. Min mer kompetente e-postpartner smög då över en wikipedialänk till mig där jag kunde läsa att ”tutorial”, som tydligen kan vara både substantiv och adjektiv, betyder ungefär ”handledning”, fast inte vilken handledning som helst. Den ska helst ske i en liten grupp, vara interaktiv och ”hands-on”. Jag hittade en artikel där ”tutoring” tros vara en av anledningarna till Asiens kunskapsexplosion. 97% av studenterna i Singapore har en privat ”tutor” vid sidan av de ordinarie studierna. Hen hjälper studenterna att tränga in i, analysera och förstå innehållet i de ordinarie studierna. Låter i mina öron som en avancerad läxhjälp.
Åter till Kunskap Direkt, en toppenbra kunskapswebb för skogsägare. Framgång är dock färskvara som en av mina tidigare chefer ofta sa. Hur kan vi ligga steget före och göra Kunskap Direkt ännu bättre? Ska den präglas mer av ”tutorial” ? Hur gör man den lättare att använda ute i fält? Saknas det några ämnesområden? Är det något som kan utgå? Frågorna är många och den närmaste veckan kommer det att råda intensiv tankeverksamhet i styrgruppens hjärnor. Kom gärna med inspel, synpunkter och idéer. Av hundra idéer lär de tjugo  sista vara de bästa. Låt oss visa Asien att vi också kan få till en kunskapsexplosion.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

18
Sep

Vårt gröna stövelprydda lilla skrå

"Ut i skogen ska vi gå, exkursioner far vi på, fast vi redan varit på minst 22"

Föreningen Skogens höstexkursion är årets mötesplats för landets skogsfolk. Skogsnäringsveckan i all ära men det är när man är ute på exkursion som skogsmannakänslan odlas. Man vandrar från exkursionspunkt till exkursionspunkt, tittar på blädderblocksblad och planscher, på diagram och tabeller, får tidigare kunskap konfirmerad men även en del nytt som stjälper det gamla över ända. Och ändå är nog den stora behållningen det som sker längs vägen, mötena med gamla bekanta och i bästa fall någon ny förmåga. Man är bland gelikar, dunkar varandra i ryggen och känner sig så trygg.
Som kanske framgår av tonläget hyser jag nån sorts hatkärlek till skogsexkursioner. Där finns den trygga kontinuiteten, men också den självkonserverande skråandan. Samma människor möts år efter år. Människorna är mest män, i år 80% av deltagarantalet. Bland de föredragande var nog andelen män ännu större. 
Texten till Exkursionsvisan från en revy på Skogsstyrelsen i slutet av 80-talet finns kvar i mitt huvud. Refrängen slutar så här ”…exkursioner far vi på, för att hålla hög nivå, på vårt gröna stövelprydda lilla skrå, hej å´ hå!”

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

14
Sep

Ett val utan vinnare

Valvakor varar inte längre länge. Ny teknik gör att resultaten rullar in rasande snabbt. Rasande är förresten ett passande ord på detta val. Alliansens resultat var rasande, och rasande blir vi väl alla över att ett missnöjesparti blir landets tredje största parti.
Jag lyssnar just på Löfvéns tal där han försöker utmåla valet som ett segerval. Socialdemokraternas valsiffror är ungefär som förra valet, och då beskrevs det som ett katastrofval. Talet tycks vara skrivet långt i förväg, typ ”svenska folket har gjort sitt val, man vill ha en ny regering”.  Och folket har gjort sitt val, var åttonde väljare la sin röst på Sverigedemokraterna. SD framträder på TV-skärmen som vinnare av valet. Men om ingen vill ha med en att göra, kan man då vara en vinnare? Knappast. Det påminner mig om prästen som hade rymt från predikan till golfbanan och där gjorde hole-in-one men inte hade någon som såg det och inte kunde berätta det för någon.
Min tro på mänskligheten har fått sig en allvarlig knäck. Den här veckan kommer jag nog att trycka mig emot husväggarna och räkna ”ett, två, tre ….. åtta. Där är en sverigedemokrat”. Kanske bäst att jag håller mig hemma i min valkrets. Här finns inte så många husväggar att smyga längs och inte heller så många sverigedemokrater. Endast 2,8% röstade på dem här medan centerpartiet fick nästan 30% av rösterna. Stadspartiet Folkpartiet ligger i vår valkrets på rödlistan, kanske inte kategori utdöd, men säkerligen starkt hotad.
Nej det här valet har ingen vinnare, och den kommande veckan, och i värsta fall hela mandatperioden, blir en riktig rysare.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

8
Sep

Lök på laxen för branddrabbade skogsägare

Även skog som brunnit har en ägare som är värd respekt

Den här debattartikeln, skriven av ett gäng naturvårdsforskare, har upptagit en stor del av min arbetsdag. I artikeln föreslår man att  hela det branddrabbade området i Västmanland, 17 000 hektar, ska omvandlas till naturreservat. Skogsmarken där är så billig nu så det blir en god affär för staten hävdar man. Bristen på respekt för enskilda skogsägares äganderätt är upprörande. Flera skogsägare har hört av sig under dagen och känner sig djupt kränkta. Deras skogsägarkollegor i brandområdet har det tungt nog som det är. Att som lök på laxen få ett hot om tvångsomställning av sin skog till reservat  gör inte situationen lättare. När en spelare ligger svårt skadad på planen i en fotbollsmatch sparkar man ut bollen oavsett vilket lag man tillhör. Här tycks man istället välja att sparka på liggande spelare.
LRF och Mellanskog uttrycker i den här repliken till debattartikeln sin syn på saken. Mellanskogs ordförande Karin Perers har också varit ute i etern idag, lyssna t ex på Ekosändningen här. Även lokala företrädare för skogsägarna har uttryckt sin förtvivlan och ilska över förslaget i en replik på DN Debatt.
Sveaskog har lovat att göra ekopark av 1500 hektar som brunnit.  Bergvik och Stiftet upplåter 2100 hektar för reservat, mot att de får utbytesmark, smart byte när man är oförsäkrad. Räknar man även in de reservat som tidigare fanns i området så närmar sig den avsatta arealen 4000 hektar. Borde inte detta räcka för naturvårdsforskarnas behov? Nej, mycket vill ha mer. 17 000 hektar vill man ha som tummelplats.
En annan sak som upprör mig är när en katastrof som skogsbranden utnyttjas för politiska syften. Medan branden fortfarande rasade gick Miljöpartiet ut med en presskonferens om branden, klimatförändringarna och flygplan för skogsbrandbekämpning. Idag har Vänsterpartiets Jens Holm med glädje lyft fram att han minsann redan föreslagit att hela brandområdet ska göras till reservat. Och debattartikeln avslutas med att forskarna uppmanar de politiska partierna att ta denna reservatsbildning som sitt vallöfte.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

4
Sep

Retoriskt valströssel

Valströssel?

Vart tog landsbygdsfrågorna vägen i valrörelsen? Under en period tidigare i år kändes det som att landsbygden var ”gängs”. (Gängs är ett bra ord som vi här i Jämtland oftast använder om unga  kvinnor/män som är eftertraktade på äktenskapsmarknaden.) Nästan alla partier lade fram någon form av landsbygdsprogram och vi på LRF vädrade morgonluft. Den luftströmmen sinade snabbt. Jag läste nånstans att Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans har egen majoritet i riksdagen. Dåliga odds för landsbygdsfrågorna alltså. Det verkar även debattörerna i den här och den här artikeln tycka.
Förra veckan fick skogen luft under vingarna ett tag. Socialdemokraterna gjorde ett utspel om miljardsatsningar på skogens gröna guld. 25 000 nya jobb skulle det bli, bl a genom satsning på nya drivmedel och grön kemi. Alliansen konstaterade surt att det mesta av detta var redan på gång och Skogsindustrierna kommenterade att det minsann är massa, papper och sågade trävaror som gäller, åtminstone fram till 2020.
När socialdemokraterna nu i veckan kom med sitt valmanifest stod de 25 000 nya jobben baserade på skogsråvara inte att finna däri. Var det bara retoriskt valströssel? Alliansens valmanifest  kom tidigare i veckan. Man talar där väl om skogens potential men är återhållsam med löften om långsiktig skattebefrielse för avancerade biodrivmedel, endast talldiesel nämns.
Tycker du som jag att det är svårt att sortera upp vad de olika partierna tycker i olika frågor som berör skogen så ta en titt på den här sammanställningen av vad respektive parti svarar på fyra viktiga frågor om skog.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad