3
Okt

Det gröna guldet

”Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.” Så lyder visionen för det nationella skogsprogrammet. Arbetet för att ta fram det nationella skogsprogrammet har just börjat. Arbetsgrupper har tillsatts och ute i landet genomförs regionala dialogmöten. Syftet med mötena är att ge fler möjligheten att bidra med tankar och idéer ur ett regionalt perspektiv. Man vill få fram förväntningar, utvecklingspotential i regionen och hur mötesdeltagarna kan och vill bidra till det nationella skogsprogrammets vision.
Jag är förväntansfull, jag ser utvecklingspotential och jag vill bidra till det nationella skogsprogrammets vision. Därför deltog jag tidigare i veckan i ett regionalt dialogmöte. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledde mötet med kloka ord om skogen som motor för Sveriges välfärd och uppmanade oss som jobbar med skog att känna stolthet. Vi kan skog! Han lyfte också fram tre utmaningar: 1) Skapa fler jobb 2) Öka röjningarna 3) Minska markskadorna . Jag instämmer.
Sedan följde talare på talare, intressanta föredrag om nya produkter, skogsägarnas drivkrafter, viltbetesskador med mera. Jag hade dock inte åkt dit för att höra intressanta föredrag. Jag trodde jag var där för att delta i en dialog. Otåligt väntade jag på när den skulle börja. Till sist blev det då dags. 40 minuter hade avsatts för detta.  Har de andra fyra dialogmötena samma upplägg så blir det 160 minuters dialog. 2 timmar och 40 minuter. Det duger inte! Jag hoppas verkligen att det kommer fler möjligheter för fler personer att göra inspel till det nationella skogsprogrammet. Tills vidare får vi nyttja möjligheten att mejla till den elektroniska brevlådan n.skogsprogrammet@regeringskansliet.se.
den här sidan kan du läsa mer om arbetet med det nationella skogsprogrammet.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

24
Sep

Mod Utveckling Engagemang

Den jämtländska delegationen på Mynttorget

Att jobba i LRF kan vara omtumlande. Veckan inleddes med mjölkmanifestation på Mynttorget i Stockholm. Från hela landet kom de resande, i bussar, bilar, traktorer och tåg. Vitklädda mjölkbönder rustade med plakat och kämpaglöd. Det är en mäktig känsla när en folkrörelse kommer på fötter så här. Men Bucht fick man inte bukt med. Han kom, sågs och förlorade. Hans fickor var lika tomma som mjölkböndernas och bu-ropen rungade på Mynttorget.
På detta följde två intensiva dagars chefsforum med ledare från hela LRF-koncernen. Det handlade om vårt gemensamma uppdrag, att flytta fram det gröna näringslivets positioner. Och det handlade om ledarskap – om mod, utveckling och engagemang – LRFs tre kännetecken på gott ledarskap.
Mod att stå upp för vår sak även när det blåser. Mod att lita på vår värdegrund. Mod att visa känslor. Mod att våga misslyckas.
Och vad gäller utveckling så sade redan Charles Darwin att ”det är inte den starkaste som överlever, inte heller den intelligentaste, utan den som snabbast kan anpassa sig till förändringar”.
Engagemanget fick extra draghjälp av superentreprenören Magnus Helgesson som inledde sin karriär med att leta frimärken i containrar. Han har också byggt upp restaurangkedjan Harrys där engagemang är en framgångsfaktor av rang. HARRYS = Humor Attityd Roligt Resultat Ypperligt Stolthet.
Och nog finns det mod, utveckling och engagemang bland LRFs ledare och i hela LRF.  Vår VDs inledande fråga om vad folkrörelsen LRF kan göra i flyktingfrågan genomsyrade konferensen och väckte många känslor till liv. Fortsättning följer.

Olika nivåer för engagemang och delaktighet

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

18
Sep

Möte på hög nivå

Våra nordiska grannar förundrades över skogsbruk på så hög nivå över havet

Sedan 69 tillbaka år har de nordiska skogsägarförbunden haft ett gemensamt förbund. Ordförandeskapet vandrar runt mellan länderna och årsmötet hålls i ordförandelandets ordförandes hembygd. I år är Sverige ordförandeland och  följaktligen var årsmötet förlagt till Sven Erik Hammars Funäsdalen. Utöver själva rådsmötet ägnades en dag åt exkursion med lokal prägel.
I Härjedalen finns intressanta lösningar på markanvändningskonflikter. Här bildades landets första avgiftsfinansierade skoterledsbolag där markägare, turistföretag, kommun m fl gemensamt lade upp ett helt nytt skoterledssystem. Markägarna får ersättning för att de upplåter marken, bolaget pistar skoterlederna och sköter rastplatserna och skoteråkarna betalar för att nyttja. Bolaget har nu fungerat i tio år och ekonomin går runt.
En annan markanvändningskonflikt är renbetet vintertid i skogslandet.  1996 föll domen i renbetesprocessen som konstaterade att det inte fanns någon betesrätt där. Att få till avtalslösningar var då den enda väg som kunde leda vidare. När jag 2006 lämnade mitt jobb på LRF Jämtland var läget i avtalsfrågan låst. Flera försök att hitta lösningar hade misslyckats. Därför var det en mycket positiv överraskning att nu få höra att man i tre av fem samebyar hade fungerande avtal. Inget är omöjligt, det tar bara lite längre tid.
De nordiska gästerna fick också se  ”omöjligheter” som en av Sveriges högst belägna föryngringsytor, 800 meter över havet. Där planterades 1989 contortatall som nu står rak och växtlig med en tillväxt på tio kubikmeter per år och hektar. 1989 fanns inte härdigt frö- eller plantmaterial av svensk tall för denna höjd. Om 25 år till förväntas här stå 400 kubikmeter mot på denna höjd mer normala 200. Ibland tar det omöjliga tydligen lite kortare tid.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

9
Sep

Skogsaktivism

Det är höst i luften. Det märks bland annat på att studieförbundens kataloger ramlar ner i brevlådan. I dem kan man hitta det mesta. Svenska folkets kunskapstörst tycks vara osläckbar. Aldrig förr har jag dock sett en kurs i Skogsaktivism i utbudet. Det är föreningen Permakultur i Stjärnsund som arrangerar tillsammans med Studiefrämjandet. På hemsidan finns både EU- och Leaderlogga. Här används alltså pengar från Landsbygdsprogrammet, som ska främja landsbygdens konkurrenskraft, till att undanta skogsmark från att bidra till sin ägares och bygdens försörjning. Är det samma typ av ”skogsaktivism” som pågår i södra Sverige där Naturskyddsföreningen granskar avverkningsanmälningar ? Ett ”medborgargarde” som med skygglappar på letar rödlistade arter och leker myndighet. Vart är vi på väg?
Permakultur väcker minnen till liv från en studieresa i Österrike för många år sedan. Där levde en bonde vi besökte enligt permakulturprincipen och odlade sina grödor ute i det fria bland träd och buskar. Morötter och jordärtskockor samsades med tallar och lönnar. Agronomerna och bönderna i vårt sällskap skakade lätt på huvudet. Undrar just vad de skulle göra om de finge se samma odlingsmetod i Dalarna. Agroforestry är en utmärkt kombination av jord- och skogsbruk i varma länder med näringsrika jordar och snabb omsättning i marken. I Kenya fick vi se exempel på hur en hektar kunde försörja 12 personer och djur med mat, foder och ved. I podsolmarkerna runt Stjärnsund torde det vara svårare att få  ett sådant kretslopp att fungera. Men hav hopp, det finns en kurs i det också, skogsträdgårdsodling.

 

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

1
Sep

10 år efter Gudrun

Jag får börja detta blogginlägg med att beklaga att bloggen de senaste dagarna inte fungerat. Har fått en förklaring som jag inte begriper, men nånting med  PHP v5.5.X var det. Nu ska bloggen emellertid vara på banan igen, även om PHP v5.5.X  verkar ha ätit upp senaste blogginlägget.

Kungastenen på Toftaholm. Här var helt renblåst efter Gudrun 2005. Nu är den nya skogen på G.

Vissa dagar lämnar djupare spår efter sig än andra. En sån dag hade vårt arbetslag härom veckan när vi besökte Södras skogsfastighet Toftaholm som låg i stormen Gudruns öga den där olycksaliga natten för drygt tio år sen. Katastrofen och dess direkta effekter har genom åren förmedlats på många olika sätt. Ingen tvekan råder om den oerhörda sorg och förtvivlan som följde i Gudruns spår.
Den här dagen ute i de nya skogarna efter Gudrun andades dock en hoppfullhet som också förtjänar att spridas. Naturens växtkraft är obändig. Det fullkomligt sprutar livslust ur klorofyllet och de uppväxande skogarna. Med meterlånga toppskott återerövrar den nya skogen nu de marker som skövlades av Gudrun och hennes vapendragare Per. Även om gran utgör en majoritet av de planterade träden så är lövuppslaget påtagligt och trädslagsblandningen i dessa skogar kommer att bli mer lövrik än före Gudrun. Utmaningen just nu är att hinna röja i tid. Med en så snabb tillväxt är röjningsfönstret  bara öppet några enstaka år innan röjningen blir både arbetsam och dyr.
De stora hyggesarealerna efter Gudrun avgav förstås mängder av koldioxid. Olyckskorparna förutspådde en kolbomb. Den snabba återväxten har dock gjort att redan 7-8 år efter återbeskogningen tar den nya skogen upp lika mycket koldioxid som avges. Och under många år framgent kommer upptaget att vara mycket större än utsläppet. Här växer klimatnytta!
Låt oss inte glömma det mänskliga kapitalet. Ur katastrofen reste sig civilsamhällets goda krafter. I det efterföljande avverkningsarbetet sattes skogsproffsen på hårda prov. Lärdomarna var många och de har nedtecknats och spritts över landet, ett gott stöd när Dagmar, Hilde och Ivar härjade i södra Norrland. När vi hjälps åt klarar vi även det till synes omöjliga.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

18
Aug

Hjort är hjort

En av tjusningarna med att jobba i en rikstäckande organisation är att man får inblick i många olika delar av vårt avlånga land. Förra veckan hade jag förmånen att besöka Sörmland, det svenskaste av landskap, ”prototypen” för Sverige. Det visade sig vara ett landskap i omvandling.
Från min tid i skogsvårdsorganisationen, och även från LRF, minns jag Sörmland som ett län med  få, och stora, fastigheter. Anledningen till detta är förstås de många godsen. Det har aldrig funnits i min tankevärld att det skulle vara någon nackdel för det aktiva brukandet av jord och skog. Enligt våra lokala värdar i Sörmland är det dock många av godsägarna som bor i Stockholm och bara kommer ner ett par gånger per år, och då för att jaga. För att få gott om jaktbart vilt sker regelbunden utfodring. Resultatet har blivit en explosiv ökning av hjort och vildsvin. Spannmålsodlarna är förtvivlade och övergår på grund av vildsvinens härjningar i deras åkrar till att odla vall. Och i skogen är betesskadorna hårda eftersom det finns alldeles för mycket hjort i förhållande till fodertillgången. Rönn, asp, sälg och ek kommer aldrig upp i trädstorlek vilket på sikt utarmar den biologiska mångfalden.
En av våra värdar berättade att han när han på morgonen tittar ut från sitt sovrumsfönster över åkrarna så kan han lätt räkna till 40, ibland ända uppemot 100 hjortar. Att Sörmland var så översvämmat av hjortar hade jag, för att citera Olof Palme, ingen aaaning om.
”Gjort är gjort, glöm det fort” fick jag höra under min uppväxt. I Sörmland borde det snarare vara ”hjort är hjort, skjut dem fort” som gäller.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

11
Aug

Var det bättre förr?

De första motorsågarna krävdes två man för att hantera

Ett besök igår på en utställning om motorsågens historia fick mig att rysa. Kolla in en av de tidiga motorsågarna här på bilden. Två man måste till för att hantera den. Vikten törs jag inte ens tänka på. Den användes bara för fällning. Sen kom enmanssågarna på 50-talet med namn som  BeBo, Jobu och Homelite och en matchvikt på 20 kilo. Hade motorsågen lanserats som arbetsredskap idag hade den aldrig blivit godkänd. En oskyddad skärande kedja som roterar med en hastighet av 20 meter/sekund skulle med dagens regelverk vara portad från varenda arbetsplats.
Tro nu inte att jag är motståndare till motorsågen. Dagens sågar är både lättare och säkrare än sina föregångare. Även nu krävs dock respektfullt och kompetent handhavande och god fysik. Avverkning med motorsåg är ett tungt arbete. Skördarnas intåg räddade många onda ryggar. Arbetsmiljöaspekterna kommer sällan fram när idealisterna i skogsdebatten ropar på återgång till manuellt skogsarbete.
Svaret på frågan i rubriken blir från mig ett tveklöst NEJ det var inte bättre förr vad gäller arbetet i skogen.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

3
Aug

Mjölk och honung

Levande bygd med levande mjölkproduktion

Jag besökte häromdagen en av Jämtlands ännu levande byar. Starkt bidragande till att byn lever är de två mjölkgårdar som man ser på bilden. På båda gårdarna har stora investeringar gjorts under senare år. Hur klarar dessa bönder den kris man nu är inne i? Kris för mjölkbönder har det talats om under alla de år jag jobbat på LRF. Halveringstiden för mjölkbönder har länge varit tio år, men kanske får vi snart se en halverad halveringstid. Det är inte längre kris, det är katastrof.
Tidigare i sommar träffade jag en mjölkbonde med järnkoll på gårdens intäkter och utgifter. Han hade tittat på gamla notor (jag minns inte riktigt år-talet) där det pris han fick för mjölken var samma som idag i kronor och ören. Dieselfakturorna var dock vitt skilda. Då var dieselpriset samma som det pris han fick för mjölken. Idag är dieselpriset mångdubbelt högre. Vilken fasa vore det inte för en löneanställd att ligga kvar på en lönenivå från förra millenniet.
I andra Moseboken talas det om ”ett gott och rymligt land, ett land som flyter av mjölk och honung”. Jämtland är gott och rymligt och det har flutit av mjölk här, även om det är sämre med honungen. Korta intensiva somrar när det är ljust dygnet runt borgar tillsammans med hög nederbörd för riklig grästillväxt. Spannmålsförutsättningarna är sämre, det hinner inte mogna eftersom sommaren är så kort. Men äter gräs gör inte ens jämtarna. Det måste till en gräsomvandlare däremellan, t ex en ko. Därför är mjölkproduktionen så fast förankrad, och framgångsrik, här. Utan kor dör våra levande bygder och öppna landskap.
Vad kan man då som förtvivlad konsument göra? Köpa svenskt förstås! Drick svensk mjölk. Ät svensk ost. Köp inte Lindahls turkiska yoghurt, den är god men råvaran kommer från Tyskland/Österrike. Det finns fullgoda svenska alternativ. Ringla lite honung över yoghurten och dröm om ”ett gott och rymligt land, ett land som flyter av mjölk och honung”.

 

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

28
Jul

I Nils Holgerssons spår

Efter att ha tillbringat en vecka på Söderslätt, inte långt från Nils Holgerssons hemort Västra Vemmenhög, har jag under två dagar rest genom halva Sverige till min hemort Ås i Jämtland. Hällregnet inbjöd inte till några utflykter så det blev till att studera omgivningen genom bilfönstret. Resan påbörjades bland böljande sädesfält men landskapet övergick snabbt till skog, skog och mera skog.
När Nils Holgersson lämnade Västra Vemmenhög för sin långa resa vid förra sekelskiftet låg skogarna förödda av hårt nyttjande och brist på föryngringsåtgärder. Ärr efter förödelse gick att se även på min resa, ärr efter stormen Gudruns framfart. Där växer nu ny skog upp i snabb takt, så snabb att skogsägarna har svårt att hinna med att röja i tid. Vissa Gudrunhyggen såg ut att vara översvämmade av lövsly som nu  växer in i en fas där röjningen snabbt blir både jobbig och dyr.
Farhågor fanns att de stora hyggesarealerna efter Gudrun under lång tid skulle avge klimatskadligt koldioxid från den nedbrytning av avverkningsavfall och humuslager som sätter fart när ljus och solvärme tränger sig på. Glädjande nog har forskarna mätt upp att redan efter åtta år har den nya skogens koldioxidupptag kommit upp i nivåer som är större än koldioxidutsläppen från samma arealer. Och nu kommer skogens koldioxidupptag att bli bara större och större i takt med virkestillväxten.
Visst såg vi flera hyggen längs vår väg, men ännu fler växande skogar i olika åldrar. Skulle Nils Holgersson göra om sin resa idag skulle han se att Sverige är ett skogrikt och värdefullt land, långt ifrån den värdelösa bild Naturskyddsföreningen häromåret försökte sälja in.

Gudrunhyggena blev inte den kolbomb man befarade

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad

16
Jul

Sommarland

Är vårt sommarland på Way out?

Sommar och semester. Nu fylls våra hjärtan av en årligen återkommande kärlek till landet, vårt leende sommarland. Och då är det inte Skara Sommarland det handlar om. Nej det är den svenska landsbygden med betande djur i grönskande hagar, röda stugor och gångvänliga skogar som dignar av svamp och bär. Vårt sommarland är så grönt och vackert att ögonen tåras inte bara för pollenallergiker.
Rimligen borde vi hysa dessa starka känslor även för de människor som ser till att vi har betande djur, välskötta skogar och levande landsbygd. Bönder, skogsbrukare och andra landsbygdsföretagare. Rimligen borde vi göra det inte bara på sommaren utan året runt, och särskilt i mataffären.
Det går på sina håll så sakteliga åt rätt håll, importen av dansk fläskfilé minskade visst förra året. Men på andra håll går det snabbt åt fel håll. Ryggraden i svenskt jordbruk, mjölkgårdarna, är i sin kanske svåraste kris någonsin.  Ett rent hånflin är då att storstadsfestivalen Way Out West  bojkottar mjölk, men behåller alkohol och kaffe. Man säger sig med detta göra ett ”hållbarhetsavancemang”. Det är låga odds på gissningen att samma klientel vurmar för ekologisk mat. Värt att betänka är då att kretsloppet i ett ekologiskt jordbruk fungerar betydligt bättre med än utan kreatur. Det gör även vårt älskade sommarland.

 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Spara / dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • Google
 • TwitThis
 • LinkedIn
Av:

Marianne Eriksson

Kategorier:

Okategoriserad