Hoppa till innehållet

Det rör på sig i politiken

Vi har haft en sommar som innehållit extremväder i form av både torka och blöta och nu här efter sommaren hände det som vi alla hoppats aldrig skulle hända, Afrikanska svinpesten har kommit till Sverige. Motgångarna har varit många den senaste tiden och då är det extra skönt att få komma med lite positiva nyheter och sprida lite ljus i mörkret. Tänkte dela med mig av lite positiva besked från politikens värld.

Jag börjar försiktigt. Jag tycker mig ana vissa positiva förflyttningar i EU-politiken. När kommissionens ordförande, Ursula Von der Leyen, här om veckan höll sitt årliga tal, State of the Union, pratade hon ovanligt mycket om jord- och skogsbruk. Hon tackade bl.a. EUs bönder för att de förser folket med livsmedel och hon nämnde skogens alla nyttor däribland skogsbruket.

Jag hoppas att detta är tecken på lite ändrade tongångar i Bryssel. Att vi närmar oss val i till Europaparlamentet och en ny mandatperiod ska inledas kan spela roll. EU har ca 25 miljoner jordbruks- och skogsägare. Tar vi det gånger fyra (ungefär en familj) så uppgår det till ca en fjärdedel av EUs befolkning. Därmed en viktig väljargrupp i det kommande valet. Den nuvarande mandatperioden har varit tuff för jord- och skogsbruk och kanske är det så att kommissionen inser att det inte går att fortsätta på det sättet. Vi håller tummarna och fortsätter arbeta för att förståelsen för förutsättningarna i jord- och skogsbruket ska stärkas.  

Men det jag tänkte skriva om idag gällde framför allt den nationella politiken där riksdagen har öppnat, statsministern har presenterat sin Regeringsförklaring och Regeringen har presenterat sin budgetproposition för 2024.  

I årets budgetproposition lägger regeringen ett stort antal förslag på riksdagens bord som påverkar de gröna näringarna och de är i många fall frågor som LRF drivit och i vissa fall under väldigt långt tid. 

•    Medfinansiering av EUs krisstöd 2023, vilket innebär att det totalt uppgår till 192 miljoner kr.
•    Förlängt system 2024 med utökad återbetalning av dieselskatt i jord- och skogsbruk motsvarande ca 3,80 kr/liter, kvartalsvis ansökan möjlig för alla.
•    Klimatklivet som regeringen tidigare aviserat skulle fasas ut blir kvar och går till klmatsmarta tekniker, t.ex biogas. Det tillförs 800 Mkr 2024, 2 miljarder kr 2025 och 2,5 miljarder kr 2026. Samtidigt förlängs Klimatklivet till år 2028.
•    Gödselgasstödet blir kvar med 200 miljoner kr/år för perioden 2024-2026 och jag har goda förhoppningar att nivån kan komma att hamna över de 19 öre per kWh som tidigare var fallet. 
•    Fasta slakteriavgifter motsvarande EUs miniminivå ska införas. 80 miljoner kronor tillförs för att möjliggöra detta. Detta är mycket välkommet. 
•    Beloppsgränsen för beskattning av kapitalvinst vid överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering och uppdelning i lotter genom klyvning föreslås höjas från 5 000 kr till 42 000 kr. Detta är något som LRF arbetat för sedan 1982 om jag förstått det hela rätt. 
•    Anslaget för gårdsstöd är ca 2 miljarder kr högre år 2024 vilket i huvudsak beror på försenad utbetalning av ettåriga miljöersättningar för 2023. 
•    Regeringen satsar 300 miljoner kr per år under 2024 och 2025 på ökat vägunderhåll av statliga vägar och för enskilda vägar satsas 100 miljoner kr/år 2024 och 2025. Välkommet besked då vi har en underhållsskuld vad gäller våra vägar i Sverige som är enorm, vilket påverkar alla som verkar på landsbygden. 
•    Färjetrafiken till och från Gotland erhåller ett ekonomiskt stöd på 33 miljoner kr för 2023. Gotlandstrafiken är så klart en viktig fråga för LRF Gotland men också en viktig fråga för livsmedelsförsörjningen i Sverige med tanke på det betydande jordbruk som sker på ön.  
•    Regeringen aviserar också att två viktiga utredningar ska tillsättas. En Skogsutredning och en Jaktlagsutredning bland.  Regeringen nämner bl.a. behovet att få ner vargstammens storlek i samband med att man aviserar Jaktlagsutredningen. 
•    Regeringen tillsätter ett Förenklingsforum som ska arbeta fram regelförenklingar. 
•    Regeringen aviserar också en proposition för att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Som ni förstår finns det mycket mer i budgetpropositionen, men denna sammanställning tycker jag ändå visar att det är en hel del saker som landat väl i årets budgetproposition. 

Nu siktar vi framåt! Vi har ett angrepp av Afrikans svinpest som ska bekämpas, en budgetproposition som också ska beslutas av riksdagen, en uppdaterade livsmedelsstrategin ska presenteras, Sveriges klimathandlingsplan ska också presenteras och vi har ett annalkande val till Europaparlamentet i vår. Det finns mycket viktigt att engagera sig i inom LRF!