Hoppa till innehållet

Elisabeth Hidén: Tack för tiden som ordförande i LRF Ungdomen!

Efter fem år har Elisabeth Hidén valt att inte kandidera om till ordförande för LRF Ungdomen. Här berättar hon om några av sina bästa minnen och erfarenheter.

Jag minns mitt första samtal med valberedningen via en hackig teamslänk för fem år sedan. Detta samtal ledde mig till mitt första besök på Sånga Säby och LRF Ungdomens Riksstämma 2019. Det har varit helt fantastiskt roliga år i LRF Ungdomens riksstyrelse och med facit i hand hade jag ingen aning om vilken resa jag hade framför mig.

Under min första stämma deltog jag i We Effects insamlingstävling, en tradition för nyinvalda. Det väckte tävlingsmänniskan inom mig och jag ägnade hela kvällen åt att samla in bidrag. Jag gick från stol till stol, rum till rum, och vände mig till alla från bartender till trubadur och förtroendevalda för att samla in pengar. Det resulterade i en insamling på 19 000 kronor.

Politiskt var det året Göteborgsposten gjorde en kartläggning om hoten mot lantbrukare. Jag fick åka på min första riksförbundsstämma och mitt första CEJA-möte. Jag hade mitt första besök på Almedalen. Jag fick också träffa vår dåvarande landsbygdsminister Jenny Nilsson.

Mitt nästa möte med valberedningen var under Strategiskt Forum Ungdom. Där fick jag frågan om jag kunde tänka mig bli ordförande. Det kändes jätteroligt, men jag blev samtidigt nervös inför stämman där det hela skulle röstas om. 

Bild från Riksförbunsstämman 2023.

Påverkansarbetet 

LRF Ungdomen är en omfattande organisation med 21 regioner, egna styrelser och 15 000 medlemmar. Varje år får vi in motioner som spänner över allt från synlighet i skogsfrågor till att öka kunskapen om allemansrätten. Att se den imponerande verksamheten som våra medlemmar bedriver runtom i landet är inspirerande.

Att vara en del av LRF Ungdomen har varit en resa fylld med lärande, engagemang och ledarskap. Det har gett mig möjligheten att vara en del av organisationens spjutspets och bidra till att unga röster hörs och syns inom lantbrukssektorn. Jag känner en djup stolthet över vårt arbete och över de framsteg vi gjort tillsammans. Denna resa har inte bara varit en personlig tillväxtresa för mig utan också en chans att göra en verklig skillnad för andra.

LRF ger tillgång till påverkansplattformar genom samtal med ledande företrädare och möten på olika nivåer. Även om direkta framgångar kan vara svåra att mäta tror jag att varje möte bidrar till att öka förståelsen för unga lantbrukares utmaningar och möjligheter. Ett exempel är en förändrad uppfattning om lantbrukares miljöengagemang efter ett gårdsbesök. Ett annat exempel är arbetet med skolkampanjer och informationsinsatser för att öka medvetenheten om lantbruk och miljöfrågor.

En riktigt rolig och spännande händelse jag kommer ha med mig hela livet var när jag fick möjligheten att prata lantbruk och miljö i SVTs program Kimathoppet.

Samarbetet mellan LRF Ungdomen och LRF

Redan tidigt i mitt engagemang inom LRF och LRF Ungdomen blev det klart för mig hur betydelsefullt vårt samarbete är. Kunskap och stöd finns bara ett telefonsamtal bort. Hur gör man i andra länder med antibiotika? Vilka regionala skillnader är störst gällande stöd från CAP? Vad skulle en limpa bröd kosta om man tar bort gårdsstödet? Vad är på gång i mediavärlden och hur har kostnadsökningarna påverkat ekonomin för en genomsnittlig grisgård eller äggproducent? Det går att få svar på allt.

Inom LRF Ungdomens Riksstyrelse möte vi ofta Riksförbundsstyrelsen och regionordförandena från det större LRF-nätverket. Det var bra diskussioner där vi ofta håller med varandra men inte alltid, och det är så det ska vara.  En av de största utmaningarna är att hålla koll på sina egna åsikter, förstå varför jag känner och tycker som jag gör, vara öppen för att ändra mig när jag får mer information, men även att stå fast vid mina övertygelser när jag tänker annorlunda.

Under mina år har LRF Ungdomen 2.0 och Framtidens folkrörelse varit pågående organisationsförändringar och det är inte lätt att organisera så mycket människor. En rolig händelse kopplat till detta är självklart de regionala råden och riksförbundsråden, men också att jag fick chansen att gå ”Utvecklande Ledarskap” ihop med Regionordförandena.

Bild från LRF Ungdomens premieelevutbildning där gymnasieelever från naturbruksskolor i hela landet träffas. Utbildningen genomförs under ledning av LRF Ungdomens riksstyrelse tillsammans med inspirerande gästföreläsare från de gröna näringarna. Mycket roligt att träffa dessa driva duktiga ungdomar!

Rapporten "Många vill men få kan"

En rolig, relativt ny, händelse är vårt rapportsläpp Många vill men få kan. En kartläggning om hur unga upplever sin situation kopplat till ägar- och generationsskiften. Inte helt överraskande var brist på kapital det största hindret, men det är glädjande att se att 94 procent av de som svarat någon gång i framtiden ville driva lantbruksföretag.

Jag är oerhört stolt över det arbete som gjorts som lett fram till rapporten, och det är ett stort värde i att kunna visa upp lite hård fakta.

WFOs ambassadörsprogram

WFO är ett tvåårigt program med inriktning på att fördjupa kunskaper inom ledarskap och personlig utveckling. Initialt var planen att vi skulle mötas fysiskt 3-4 gånger på olika platser runt om i världen. Men när pandemin slog till fick vi istället hålla månatliga möten via Zoom. Programmet avslutades på WFOs årsmöte i Budapest.

Förutom en gedigen ledarskapsutbildning fick jag lära känna folk från hela världen, Afrika, Nordamerika, Europa. Ett särskilt fint minne var när en av deltagarna besökte mig och min familj i Sverige, och därefter besökte vi henne i Italien.

Galamiddagen var från WFOs möte i Budapest. Roligt och lärorikt att lära känna och få prata med personer från hela världen. Vi står för olika utmaningar med inflation, demokratiska rättigheter och möjligheter, klimat och handelsavtal, för att nämna några.

Det europeiska samarbetet

LRFs arbete ut i stora världen. NYFA och CEJA, det nordiska respektive europeiska samarbetet mellan ungdomsorganisationer, har varit viktigt för utbyte av erfarenheter inom jordbrukspolitik, miljö, och gårdsdrift. Jag närvarade på två CEJA-möten innan jag blev ordförande, och tur var väl det, för när den dagen kom också pandemin och det var bra att ha fått ett ansikte på varandra.  

Det blev många möten framför skärmen där vi diskuterat EU-politik, jordhälsa, klimat och miljö, och inte minst vikten av lönsamhet. Fantastiskt roligt när vi kunde ses igen. Mötena är för det mesta i Bryssel, men ibland i andra länder och innefattar då gårdsbesök. Jag har fått se olivodlingar i Spanien, mjölkgårdar på Irland och äppelgårdar i Polen. I somras blev jag invald som ledamot i CEJAs styrelse. Det är ett viktigt påverkansarbete som görs i Bryssel. Beslut är ofta avgjorda innan de når allmänhetens öron. Att aktivt representera unga i den traditionstyngda jordbrukssektorn, samt att förmedla och försvara den svenska modellen med fokus på hög djuromsorg och hållbart skogsbruk är kärnan i detta arbete.

Studiebesök på kaktusodling utanför Cadiz i Spanien.

Till sist...

Att sammanfatta 4-5 år av ordförandeskapet i LRF Ungdomen är ingen lätt uppgift, och jag har säkert utelämnat mycket jag skulle vilja dela. Mitt arbete har inneburit nära samarbete med en dynamisk styrelse bestående av nio personer, där sammansättningen förändras årligen.

Jag har haft givande samtal med medlemmar som nu känns som vänner, skrivit krönikor som väckt både kritik och beröm, och delat med mig av min passion för jordbruk till företag, under inspirationsdagar, på Elmia, Almedalen, i TV-program, poddar, under Lantmästardagen, till Agrotekniker, på KSLA, och i tidningar. Min resa har även tagit mig till Rwanda där jag mött lantbrukare från hela världen. Jag har fått utbildning i ledarskap och lärt mig att baka polkagrisar. Det har verkligen varit en plantskola för mig personligen.

Det känns bra att lämna och gå vidare då jag vet att det kommer förvaltas väl, LRF Ungdomen är i trygga händer, samtidigt som det känns vemodigt. En stor del av mitt liv de senaste åren har präglats av mitt uppdrag. Vilka jag träffar, vad jag pratar om och vad jag tänker på. Nu ser jag fram mot att spendera mer tid med min familj och kunna öka fokus på mjölkföretaget vi startade upp januari 2023.

Till sist vill jag uppmuntra alla i LRF Ungdomen att fortsätt ta plats och tro på vad ni tänker och känner. Det är vi som är framtiden och det är vi som ska bruka jorden och skogen framåt. Och för dig som går i tankarna att engagera dig i LRF Ungdomen, ta chansen! Det är ett fantastiskt nätverk och goda möjligheter att få vara med och påverka.