Hoppa till innehållet

Fallande priser på jordbruksprodukter och insatsvaror 2023 – men vad händer 2024?

Efter de extrema prisökningarna på insatsvaror och jordbruksprodukter under 2022, har marknadspriserna fallit tillbaka under 2023. Det gäller såväl insatsvaror som jordbruksprodukter. Det vi ser är ett bevis på den globala ekonomins anpassning till nya förutsättningar.

Prisökningarna under 2022 drevs främst av utbudschocken på råvaror till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Starkt påverkades priserna på energi, konstgödning, spannmål och vegetabiliska oljor.

Sedan dess har den globala ekonomin parerat utbudschocken bland annat genom nya handelsvägar och andra grödval. Prisfallen på insatsvarorna foder, diesel och konstgödning påbörjades redan under fjärde kvartalet 2022 för att sedan fortsätta nedåt under 2023. Jämfört med december 2022 är gödningspriserna 36 procent lägre, medan foder och diesel är 20 procent respektive 18 lägre i december 2023.

Utbudschocken på insatsvaror fortplantades under 2022 vidare till jordbruksprodukter som med undantag av socker steg kraftigt under 2022. Sockerpriserna steg sedermera under 2023 men till följd av andra faktorer. 

Under 2023 föll priserna på spannmål och vegetabiliska oljor. I december var spannmålspriserna 17 procent lägre än december 2022 medan de vegetabiliska oljorna var 16 procent lägre. Socker blev 14 procent dyrare.

Även priserna på animalieprodukter steg kraftigt under 2022 för att sedan falla tillbaka i slutet av 2022. Mellan december 2022 och december 2023 föll mejeriprodukter med 17 procent medan kött föll betydligt mindre, med 3 procent.

Är det så att den globala ekonomin nu börjar hitta en ny jämvikt med prisnivåer som vi får leva med framåt? Troligen inte eftersom priserna fortfarande faller i december 2023. Sannolikt faller priserna ytterligare till följd av att den globala konjunkturen försvagas under 2024. Men en ny utbudschock, exempelvis beroende på situationen i Röda Havet kan leda till nya prisstegringar. Liksom övergången från väderfenomenet El Niño till La Niña med ett torrare klimat på norra halvklotet med sämre skördar som följd.

Internationell prisutveckling på jordbruksprodukter 2004 – 2023
Internationell prisutveckling på jordbruksprodukter 2004 – 2023 (SEK). Källor: Egen bearbetning av data från bland annat FAO och Riksbanken

I rapporten VM-Index 20240116 beskrivs den internationella prisutvecklingen under 2023 med detaljerat.