Hoppa till innehållet

Farmers need peace, and peace needs farmers

I måndags fick jag äran att tala på Måndagsrörelsens möte för Ukraina på Norrmalms torg i Stockholm. Mitt budskap till de 150-tal åhörare som samlats på torget i -10 var framförallt att bönder behöver fred för att producera mat, men bönder är också nödvändiga för att det fred ska råda.  
Palle Borgström
Palle Borgström talar på Måndagsrörelsens möte för Ukraina på Norrmalms torg i Stockholm.

Vi har nu slutat räkna dagar sedan Rysslands invasion av Ukraina, istället är det månader och år. Folket av Ukraina är med oss i tankarna dagligen, det mänskliga lidandet, förödelsen och krossade drömmar när människor tvingas lämna nära och kära, hem, företag och allt som under generationer byggts upp. Vi är också tacksamma för den stora insats som Ukrainas militär, helt vanliga människor, gör varje dag när de försvarar demokratin.  

Mat är en avgörande del för beredskapen. Tre gånger om dagen, varje dag, året om behöver vi äta för att må bra. Maten produceras av oss bönder, den förädlas av livsmedelsindustrin och i fredstid har vi som konsumenter möjlighet att fritt gå till mattaffären för att köpa det vi är sugna på. Det är ett beteende vi alla är vana vid och till stor del tar för givet.   

I krigstid är mat en maktfaktor. Det är inte förvånande att just bönder och exporten har varit och är ett strategiskt mål för Ryssland och som har gjort livet svårt för många av Ukrainas bönder. Jag har hört om ukrainska lantbrukare som fortsätter sin verksamhet med livet som insats. Utrustade med hjälm och skottsäker väst i traktorn med farliga ammunitionsrester och raketer på sina fält. Bönder vars tröskor och lagringsförmåga, blivit förstörda av ryska trupper, och livsmedelsförädling som bombats. 

Bönder som trots detta envist fortsätter. De investerar i utsäde och sår sin gröda ovetandes om den kommer gå att skörda, om tröskan finns kvar eller om fältet har bombats.  

Oavsett var i världen, så har lantbrukare flera saker gemensamt. Vi har resurser som är värdefulla i kris, bränsle, maskiner, lagerhållning av livsmedel och insatsvaror. Och vårt jobb kräver att vi är envisa och har kapacitet att hantera osäkerheter med hjälp av innovation och entreprenörskap. Detta gör oss  till en stor resurs, men även till ett strategiskt mål i krigstid. 

Ryssland är väl medvetna om detta och har inte bara fokuserat på lantbruket utan även blockerat Ukrainas möjlighet att exportera spannmål. Ukraina förser inte bara sin egen befolkning med mat, utan är en stor producent av livsmedel även globalt sett.  

Ukrainas bönder har ändå fortsatt. Produktionen har minskat, men enligt amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) spås Ukraina ha kapacitet att exportera 20 miljoner ton majs och 12 miljoner ton vete 2023/2024. För referens var Sveriges totala produktion av spannmål 4,9 miljoner ton 2023. 

Mat är makt, och Ukrainas bönder visar dag efter dag upp hjältemod när de fortsätter producerar mat trots allt. Vi tänker på er och beundrar ert mod.

Måndagsmöte på Norrmalmstorg
Ett 150-tal åhörare har samlats på Norrmalmstorg till stöd för Ukrainas kamp gentemot den ryska invasionen.

Om Måndagsmöten för Ukraina

Den 28 februari 2022 startades Måndagsmötena på Norrmalmstorg upp igen, denna gång till stöd för Ukrainas kamp gentemot den ryska invasionen. Initiativet till mötena togs av Gunnar Hökmark, den enda levande av de ursprungliga initiativtagarna. Även denna gång har mötena fått visst genomslag och har mottagit talare såsom Ulf Kristersson, Svetlana Tichanovskajahttps://sv.wikipedia.org/wiki/Måndagsrörelsen, Martin Modeus, Birgitta Ohlsson, Hannes Meidal såväl som representerar för merparten av riksdagspartierna, flertalet ambassadörer samt otaliga hjälp och civilsamhällesorganisationer. På årsdagen 2023 kunde man räkna 47 hållna möten. 

Måndagsdemonstrationer för Ukraina hölls också bland annat på Stora torget i Linköping, på Stortorget i Malmö, på Stortorget i Helsingborg och på Rådhustorget i Östhammar.