Hoppa till innehållet

Gör som i USA – lita på bönderna!

Allt är inte bättre i USA. Men efter att ha spenderat ett par dagar i Washington, i samband med deltagande på konferens anordnad av USAs jordbruksdepartement (USDA), känner jag att - the american way - vore välgörande för bönder i Sverige och EU på flera plan. Konferensen handlade om hur vi förenar en säkrad livsmedelstillgång med temat ”uthållighet” givet de utmaningar jordbruket står inför både i EU och USA.

Under dagarna blev det väldigt tydligt hur de politiska och regelmässiga ramverken skiljer sig åt i EU och USA. EU:s syn är att vi genom obligatoriska regler och omfattande stödsystem (CAP) säkrar produktion och andra krav på miljö och djurskydd. Dessutom har vi en mycket kritisk samhällsdebatt om jordbrukets inverkan på miljö och klimat.

I USA är det snarare tvärtom. Incitamentsbaserade stöd uppmuntrar lantbrukarna att vidta miljöåtgärder. Det faktum att USAs bönder främst har frivilliga program till skillnad från oss tror jag påverkar deras inställning. Min känsla är att frivilligheten gör lantbrukare i USA extra stolta över sitt miljöarbete medan vi som lyder under mycket mer reglering, upplever det som krav och en belastning.

Politiker och myndigheter i USA pratar om att lantbrukets uppgift är att: ” feed our communities, our nation and the world “0 .Det ska ske genom att använda bästa teknik, innovation och ett lönsamt jordbruk i tillväxt. USA är även måna om att EU ökar sin produktion av livsmedel. Den konsekvensanalys som USDA gjorde av EUs förslag rörande Farm to fork, visade på att ramverket skulle leda till en minskad produktion i EU – varför de ifrågasatte hållbarheten på förslaget. De ser att EU och USA har ett stort ansvar i att öka livsmedelsproduktionen för en växande befolkning. Vi behöver mer av den synen här i EU och Sverige, för med rätt förutsättningar både vill och kan vi öka produktionen av hållbara livsmedel. Det är dags att politiker i EU och Sverige inspireras av sina amerikanska kollegor och jobbar med morot istället för piska. Minska regelbördan och lita på att vi bönder med stolthet utvecklar branschen för framtiden!

Fakta om konferensen

Konferensen CPA initierades 2021 av USAs jordbruksminister Tom Vilsack och jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski. Sedan dess har två möten hållits i Bryssel och nu hölls det tredje i Washington. Palle Borgström deltog som representant för Copa där han är vice ordförande och förde talan för Europas bönder.

På resan besökte vi Chip Councell, tionde generationens lantbrukare som drev en gård med 1000 hektar majs, sojabönor och vete. Han berättade stolt att han deltar i 32 olika program för miljö, naturvård och hållbarhet. 31 av dem var frivilliga, det enda obligatoriska programmet handlade om växtnäring.
Innan hemresan hann vi även med ett möte med Sveriges ambassadör, Urban Ahlin. Den övergripande slutsatsen var att där USA ser möjligheter och utveckling i lantbruket, ser EU problem som ska begränsas och kontrolleras.