Hoppa till innehållet

Hästnäringens rätt till kompensationsstöd

Sommaren är efterlängtad. Solens strålar värmer marken och gräset har tagit fart, många av landets hästar är ute på bete. Men det är något som skaver.

Kollegor med hästverksamhet i kompensationsstödsområden får inte samma förutsättningar att hålla sina marker öppna som kollegor med andra djurslag. Hästen räknas inte som en ersättningsgrundande enhet i kompensationsstödet. Inte än.

Under LRFs riksförbundsstämma 2022 stod fullmäktige i talarstolen och pläderade för hästföretagares möjlighet till kompensationsstödet och stämmobeslutet blev tydligt: LRF ska arbeta för att hästen ska ingå som en ersättningsgrundande enhet i kompensationsstödet. LRF Häst har förstås drivit frågan länge sedan bildandet av branschdelegationen för 10 år sedan.

Jag hoppas att ljusningens tid är nu. Vi har en politisk ledning i Sverige som vill öka produktionen i lantbruket. (Visst är hästen också ett livsmedelsproducerande djur samtidigt som den erbjuder en tjänst!)

Hästnäringen i landet bidrar till en omfattande produktion av vall som är en värdefull gröda i växtföljden och för kolinlagring. Mängden vallfoder som hästar konsumerar motsvarar ungefär samma mängd som konsumeras i nötköttsproduktionen. Genom en variation av betesdjur skapas en variation av växter i markerna som betas och därmed en ökad biologisk mångfald. Det är en fråga om likabedömning av utfört landskapsvårdande arbete.

Visst bör lantbrukarkollegor ha samma förutsättningar till ekonomisk ersättning för att hålla marker öppna och kunna bidra till den aldrig så viktiga biologiska mångfalden. Det är dags att släppa in hästnäringen på riktigt. Hästnäringen fungerar ofta som en brygga mellan stad och land, vi är en näring i tillväxt som lockar unga personer och är inte sällan en inslussning till ett mer traditionellt lantbruk med andra djurslag, skog eller växtodling.

Nu ska jag gå ut till mina djur på betet, jag hoppas att kollegorna i kompensationsområden snart har nya möjligheter att se fram emot i sitt företagande.