Hoppa till innehållet

Inför en mer flexibel beteslag

Den senaste tiden har frågan om bete för mjölkkor aktualiserats med anledning av en utredning som ska presenteras i slutet av juni. För LRF är frågan långt ifrån ny, men ibland hettar det till i debatten och just betet är en polariserad fråga som upprör mycket känslor.

För allmänheten är kosläpp och djur på bete en mycket stark symbol för djurvälfärd. Svenska bönder är måna om djurvälfärden och internationellt duktiga på att hålla djuren friska, med bla hög avkastning och låg antibiotikaanvändning som följd. Vi vill självklart fortsätta arbeta för en bättre djurvälfärd, en flexibel beteslagstiftning är en av många vägar dit.

Sedan beteslagstiftningen infördes har antalet kor blivit färre i Sverige, det betyder att antalet kor som omfattas av en lag på bete har minskat. Allt fler kor har flyttat utomlands och vi konsumerar mejeriprodukter från andra länder där korna inte fått vara ute. Det är den krassa verkligheten.

Beteslagen är en av många lagar som ökar kostnaderna för Sveriges mjölkbönder. Detta samtidigt som vi verkar på en gemensam inre marknad påverkar konkurrenskraften negativt. LRF tror på bönderna och att det är hos dem kunskapen om djurens bästa finns. LRF vill att beteslagen ska bli mer flexibel och att den ska gå att anpassa efter gården, så är det inte idag. Ett stelbent regelverk fungerar inte i en dynamisk värld.

LRF vill även att mjölkkor som hålls i lösdriftsstallar ska kunna undantas från lagkravet. Då kommer viljan att investera i nya och modernisera befintliga stallar öka. För vi behöver fler kor i Sverige, inte färre. Att djur undantas från regler, betyder inte att vi kommer se färre mjölkkor på bete. De flesta kommer fortsätta släppa ut sina djur som man alltid har gjort.

Att mjölkkor går ute, är ett mervärde. Så ser det inte ut i hela Europa. Men när mervärdet är lagstadgat förloras marknadsmekanismer och det blir svårt att ta betalt för betet. Med en flexibel lag, öppnar sig andra möjlighet att ta betalt för mervärdet bete på ett helt annat sätt än idag. Premiumprodukter med bete som mervärde finns redan på andra marknader.

Att prata om ekonomi i verksamheter som inkluderar djur, anses av vissa vara fult. Det tyder endast på bristande förståelse för företagare och den värld vi lever i. Jag tror de flesta av oss bönder vore glada om det räckte att hålla tio kor, ett par grisar och några höns för att försörja sig. Men så är det inte, alla som tror något annat lever i en villfarelse. Om vi ska kunna försörja landet och fler därtill med livsmedel, måste vi också ha en produktion som är lönsam.

Vi måste ha möjlighet att utveckla våra företag och vi måste ha förutsättningar att konkurrera på lika villkor, åtminstone på den gemensamma inre marknaden i EU. Vi måste få betalt för det arbete vi gör. Annars finns det bara en väg att vandra och det är mot en framtid med tomma bås och ett landskap utan betande djur då produktionen flyttar till länder med läge produktionskostnader.

Läs gärna debattartikeln i Aftonbladet som publicerades 16 maj 2024.

LRF: Därför är det dags att göra om beteslagen (aftonbladet.se)

Palle Borgström