Hoppa till innehållet

Ny investering för hållbar frukt och grönsakshantering i LRF Ventures

Som du kanske redan vet har vi i LRF ett gäng fina dotterbolag i form av LRF Media, Sigill Kvalitetssystem, LRF Samköp och Sånga Säby. Våra fyra dotterbolag bidrar till finansieringen av LRFs verksamhet och till att vi ska kunna nå LRFs strategiska mål.  

Men vi i LRF har också en annan del av vår affärsverksamhet där vi går in som delägare i verksamheter som skapar och driver viktiga innovationer i de gröna näringarna. Verksamheter med framåtlutade entreprenörer som vågar utmana med smarta, kreativa och skalbara lösningar. Lösningar som kan spela en avgörande roll för att skapa tillväxt och ökad lönsamhet i svenskt jord- och skogsbruk. 

De investeringarna gör vi under varumärket LRF Ventures. Upplägget är att vi använder en mindre del av LRFs samlade finansiella kapital för att investera i företag som bidrar till LRFs strategiska mål och hållbarhetsmål, och över tid även generera finansiell avkastning och bidra till finansieringen av LRFs medlemsnära verksamhet. 

Och vi märker att vi i LRF genom LRF Ventures är attraktiva. 

Genom vårt unika nätverk och expertis inom de gröna näringarna har vi en stark profil som gör oss intressanta som investeringspartners, som gör att vi får möjlighet att utvärdera många intressanta innovationer. Verksamheten i LRF Ventures drivs strikt kommersiellt och varje år utvärderar vi 100-tals bolag där som bäst ett fåtal passerar nålsögat och bedöms matcha våra högt satta investeringskriterier. När vi investerar för vi det alltid tillsammans med andra duktiga investerare, för att komplettera varandra kunskap och dela risk med dem. 

Den senaste av våra investeringar offentliggjorde vi i förra veckan, när vi berättade att vi nu investerat i bolaget Saveggy.  

Saveggys innovation ökar hållbarheten på frukt och grönt, genom att ha utvecklat en lösning som appliceras maskinellt som ett tunt och osynligt lager på färsk frukt och färska grönsaker, och som integreras i befintliga förpackningscentraler.  

Saveggys innovativa växtbaserade skydd, tillverkad av svenska råvaror och helt ätbar, syftar till att ersätta den konventionella plast som idag används för att förpacka t.ex. gurkor och färska frukter och grönsaker i livsmedelsindustrin. Med sin smarta innovativa lösning erbjuder Saveggey ett hållbart alternativ om eller när EU inför restriktioner mot plast i förpackningar för frukt och grönt.  

Men fördelarna stannar inte där. 

Saveggys lösning är också ett sätt att förlänga hållbarheten och minska matsvinnet. Redan nu har bolaget rönt stort internationellt intresse, men med svenska gurkor som sitt första applikationsområde. Vårt innehav i Saveggy läggs till LRF Ventures befintliga portfölj, som i övrigt består av våra delägarskap i Nitrocapt, Irriot, Ecotype, Acamp, Hencol, Gårdsfisk, Skira och Improvin. 

Som VD och koncern-chef för LRF är jag stolt över den nytta och det värde vi är med och skapar för svenskt lantbruk genom våra investeringar i LRF Ventures. Jag vågar mig påstå att vi i LRF är unika som bondeorganisation att kunna ha förmågan att driva denna typ av investeringsverksamhet. När vi investerar i dessa skalbara affärsidéer bidrar vi till att göra det lättare, lönsammare och mer hållbart att driva primärproduktion samtidigt som vi är med och håller oss ajour om vad som driver och utvecklar framtidens gröna näringsliv. Att teknisk utveckling och innovation är en viktig del för att skapa ökad lönsamhet och ännu större hållbarhet i de gröna näringarna är ställt bortom allt tvivel. Just därför är det både viktigt och angeläget att vi i LRF har möjlighet att vara med på ett hörn och bidra även till det! 

Vill du veta mer om LRF Ventures? Då kan du läsa mer här: www.lrfventures.se