Hoppa till innehållet

Super-tisdagen visar LRFs kraft i påverkansarbetet

Super-tisdag. Så kallade mina medarbetare min tisdag i förra veckan. Jag började förmiddagen med medverkan i Nyhetsmorgon i TV4. Därefter följde föredrag och frågestund med riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Sedan möte med statsminister Ulf Kristersson och landsbygdsminister Peter Kullgren. Och till sist hade vi på LRF middag med Kristdemokraternas riksdagsgrupp, så som vi vid olika tillfällen bjuder in partigrupper till middag.

Att både miljö- och jordbruksutskottet och statsministern kallar LRF till möte samma dag hör inte till vanligheterna. Bakgrunden är de bondeprotester som pågår runt om i Europa. Politiken förstår att det nu finns ett behov av att lyssna på oss bönder. När till och med statsministern tar sig tid att under mer än en timme möta ledande företrädare för lantbruket är det ett tecken på att det finns en oro och att frågan tas på allvar. Men jag skulle samtidigt vilja hävda att de möten vi hade under tisdagen inte hade kommit till stånd på det sättet om det inte hade varit för LRFs påverkansarbete. Vi har ägnat stor kraft de senaste månaderna åt att skapa uppmärksamhet kring villkoren för det svenska lantbruket, både gentemot politiker och i media. Vi har förklarat bakgrunden till bondeprotesterna runt om i Europa, pekat på hur vi svenska bönder pressas av låg lönsamhet och växande regelbörda och ställt krav på förändring.

LRF medverkade tillsammans med andra branschorganisationer inom lantbrukssektorn på ett dialogmöte med statsminister Ulf Kristersson och landsbygdsminister Peter Kullgren.
LRF medverkade tillsammans med andra branschorganisationer inom lantbrukssektorn på ett dialogmöte med statsminister Ulf Kristersson och landsbygdsminister Peter Kullgren.

Den mandatperiod som nu är på väg att avslutas inom EU har lett fel. Kommissionen har tagit initiativ till en mängd lagstiftning som detaljreglerar hur vi ska sköta produktionen på våra gårdar och vilka åtgärder vi ska göra, inte minst på miljö- och klimatområdet. Vi bönder är bland de första som drabbas av klimatförändringarna och är villiga att göra åtgärder. Men kommissionen har tagit fram lagstiftning över huvudet på oss och när den  nu ska tryckas ut fungerar den inte i praktiken. Den situation som redan är utmanade för lantbruket i Sverige kommer, med den ytterligare lagstiftning som kommer från EU, att bli ännu värre. Därför är det så viktigt att regeringen och riksdagen agerar, både när det gäller den regelbörda vi redan har i Sverige och när det gäller att implementera ny EU-lagstiftning på ett klokt sätt. 
I många EU-länder finns ett tryck från politiken att minska livsmedelsproduktionen för att minska klimatpåverkan. I Sverige är alla partier i riksdagen överens om att öka produktionen. Det signalsystemet till Sveriges lantbrukare är viktigt.

Viktigt att åstadkomma förändring på gårdsnivå

Från LRF lyfter vi gärna att vi har en god kontakt med regeringen. Men jag var i mina möten under tisdagen också tydlig med att det samtidigt skapar en förväntan på regeringen att åstadkomma förändring som gör skillnad på gårdsnivå.

Jag följde under tisdagen upp vårt krav på halverad regelbörda och lyfte förväntan på den uppdaterade livsmedelsstrategin. 

På det sättet kommer vi i LRF enträget och med ökad intensitet att fortsätta vårt påverkansarbete. Vi kommer att ta fram fler förslag kring regelförenkling och för ökad lönsamhet. Vi kommer att driva dem gentemot politiken. Och inskärpa att det är allvar.

Super-tisdagen visar att det finns ett öppet påverkansfönster. 

Med det ökande intresset finns också goda möjligheter för det gröna näringslivet i Sverige att utvecklas som framtidsbransch.