Hoppa till innehållet

Svenskt lantbruk är en framtidsbransch

Om jag påstår att svenskt lantbruk är en riktig framtidsbransch, vad tänker du då?
Kanske: Absolut, självklart, det är klart det är! Det visste jag ju sedan länge.
Eller kanske: ”Hur får hon ihop det? Är det inte stentufft för många lantbrukare just nu?”.

Jo, det är stentufft för många lantbrukare just nu. Historiskt höga kostnader för insatsvaror. Försommarens torka.  Sommarens regnande och översvämmade marker. Afrikansk svinpest. Stark lågprispress. Men, jag vill ändå hävda att svenskt lantbruk är en framtidsbransch. Och jag tänkte – i en serie inlägg här på bloggen - berätta varför, och vad som krävs för att vi ska kunna bli det: 

Vi lever i utmanande – och spännande – tider. I Sverige och världen. För varje minut ökar världens befolkning. Om bara 30 år räknar man med att vi kommer vara fyra miljoner fler i Sverige än vi var år 2000. Vid samma tidpunkt, 2050, räknar man med att vi kommer vara hela tre miljarder fler i världen, jämfört med för bara tjugo år sedan. På kort tid kommer vi alltså bli fler människor, som kommer behöva försörjas med hållbart producerad mat. 

Samtidigt blir det alltmer uppenbart att klimatförändringarna gör det allt svårare att producera mat i delar av världen. Inte minst länder runt ekvatorn - som idag producerar mycket av de grödor och grönsaker vi äter i världen - kommer få svårare att producera, till följd av ett mycket torrare klimat. 

Parallellt blir det allt tydligare att vi – för att klara klimatutmaningarna - måste ersätta allt det fossila med det förnybara och hållbara. Sånt som växer, och kan växa, på bondens åker, eller i skogsägarens skog. Samma ökade temperaturer som kommer förändra möjligheterna att odla i andra delar av världen kommer också förändra möjligheterna att producera för oss här i norr; 

Å ena sidan öppnar ett varmare klimat upp för längre odlingssäsong, nya grödor, högre tillväxt i skogen och större skördar.  

 Å andra sidan kommer även vi få mer och mer varierat väder, vilket kräver stora investeringar för att våra lantbrukare ska kunna skydda sig mot både sträng torka och för mycket regn, för att minska risken i det egna företaget och i den svenska livsmedelsproduktionen.

Så ja, det kommer bli tuffare att odla för oss också. Men relativt sett kommer vi här uppe i norr i framtiden ha bättre förutsättningar än många andra att producera den hållbara mat, den hållbara energi och den hållbara råvara som världen behöver. Vilket är en av anledningarna till att svenskt lantbruk är, eller skulle kunna bli, en riktig framtidsbransch. 

Men det finns fler anledningar till varför svenskt lantbruk är en framtidsbransch. Vilka de är kommer jag återkomma till här i bloggen framöver.

Så: stay tuned! 

Mer mat - fler jobb traktor insida