Hoppa till innehållet

Ägarskifte

Mer än var tredje jordbruksföretagare som drev enskild firma är 65 år eller äldre, och knappt en fjärdedel av jordbruksföretagarna är under 50 år. För att företag ska vara attraktiva att ta över, behöver det finnas en lönsamhet. Det är en ödesfråga för det gröna näringslivet och samhället i stort att ägarskiften sker i tid.