Hoppa till innehållet

Biologisk mångfald

De första som märker av de negativa konsekvenserna av minskad biologisk mångfald är de som verkar inom de gröna näringarna. Det är därför avgörande för LRF att bedriva ett proaktivt och kunskapsbaserat arbete för att främja biologisk mångfald inom jord- och skogsbruket.