Hoppa till innehållet

Miljö och klimat

Sveriges jord- och skogsbrukare äger och förvaltar en betydande del av det svenska naturkapitalet. Ett kapital som till skillnad från många andra, kan brukas utan att förbrukas. Som enda sektor kan det gröna näringslivet fånga och lagra koldioxid från atmosfären och samtidigt leverera förnybara råvaror till drivmedel, energi och material, och därmed göra det möjligt för andra branscher att ställa om.