Hoppa till innehållet

Många blickar i Visby riktades mot lant- och skogsbruk

Här och nu finns det mycket som kan oroa en lantbrukare; risken för torka, det höga ränteläget, de höga matpriserna. Men bortom detta finns det en annan tid. I Almedalen i år blev jag påmind om hur många som inser allt vad som de gröna näringarna kan leverera.

De gröna näringarnas grunduppdrag i samhället  är att producera livsmedel och förnybara material från jord- och skogsbruk. Det är en uppgift som stått sig livsviktig i alla tider men som kanske råkats glömmas bort en aning.

Nu är den tydlig

Vi står mitt i att bevittna klimatförändringarnas utmaningar, det kommer mycket sannolikt leda till att det kommer bli svårare att producera på sydligare breddgrader där stora andelar av världens mat produceras idag. Det svenska lantbruket kommer därför ha en möjlighet men också en skyldighet att odla och producera mer.

Samtidigt som vi måste rusta upp vår livsmedelsproduktion så skriker omvärlden efter klimatlösningar som kan hjälpa oss att få med våra utsläpp och fasa ut de fossila bränslena och materialen. För detta behövs både skogs- och jordbruksmaterial.

I min menig var årets tema för Almedalen: Energi, Livsmedel och Beredskap - i vår bransch har vi möjlighet som ingen annan bransch att faktiskt bidra till alla tre.

I Almedalen deltog jag på rundabordssamtal och paneldebatter om storskalig solelsutbyggnad, tillgången på biomassa till drivmedel och industrins behov av biogas. De gröna näringarna är en förutsättning för att detta ska bli möjligt.

Solceller på våra tak är det många som har, men den storskaliga solutbyggnaden är fortfarande relativt outforskat i Sverige. För att möjliggöra en storskalig solcellsutbyggnad behövs tillgång till mark. Möjligheterna med agrivoltaics är spännande att utforska och kan skapa möjligheter för företag i de gröna näringarna att bidra både till ökad livsmedelsproduktion och energiförsörjningen.

Elektrifieringen kommer och för stora delar av transportsektorn är tekniken och möjligheterna redan här, men för andra delar som tung trafik, sjöfart och flyg är ellösningarna inte här ännu. Det samma gäller ju maskinerna i jord- och skogsbruk. I dessa sektorer kommer det därför under många år framåt finnas en efterfrågan på flytande drivmedel i form av bioenergi. Här behövs både effektivare system för att få ut mer biomassa men också teknikutveckling för att kunna förädla andra substrat.

Industrin ska ställa om till fossilfrihet, det förväntar sig deras kunder. För att det ska vara möjligt behöver flera industrier biogas till sina processer. Och det är stora mängder. Vi pratar om flera terawatttimmar. Mer än vad vi producerar i Sverige idag och även här är jordbruket en viktig förutsättning för att detta ska gå.

I mina samtal i Almedalen återkom några insikter som delades av många:

  • Politiken måste bidra med goda och stabila förutsättningar för att företagen ska våga, vilja och kunna satsa på framtiden.
  • Tillståndsprocesserna måste bli tydligare, snabbare och enklare.
  • Sveriges regering och näringsliv behöver tillsammans fortsätta lyfta bioenergin och skogen i EU.