Hoppa till innehållet

Beredskap

LRFs medlemmar är verksamma i en bransch som är exponerad för många risker. Stormar, skogsbränder, översvämningar, torka och smittsamma djursjukdomar för att nämna några. Klimatförändringen påverkar redan idag landsbygdens företag och kommer påverka näringarna än mer i framtiden. Hela samhället behöver anpassas för att bättre klara ett förändrat klimat och ha högre beredskap för framtida kriser.

Inlägg om beredskap: