Hoppa till innehållet

Tio minnen från 2023

Jag är stolt över att vara bonde och förtroendevald i Sveriges viktigaste företagarorganisation, LRF. För mig har 2023 inneburit många meningsfulla möten, där LRFs synpunkter varit efterfrågade och gjort skillnad. Ibland är LRFs arbete svårt att kommunicera, en del av våra framgångar kan också handla om att stoppa försämringar.

Oavsett om vi når konkreta framgångar som går att kommunicera eller om vi stoppar ogynnsam utveckling, så vet jag att vi som arbetar inom LRF, förtroendevalda och tjänstepersoner, gör skillnad för medlemmarna varje dag. Odlingsåret 2023 var tufft, jag tänker inte hymla med att vi befinner oss i ett mycket ansträngt läge. Men jag vet också att alla behöver våra produkter och att det även kommer rekordår framöver, kanske redan 2024.

Bilder säger mer än 1000 ord, här bjuder jag på tio betydelsefulla minnen från 2023.

Möten med styrelsen och LRF Ungdomen. Viktiga diskussioner om förutsättningarna för framtidens lantbrukare.
Wolfgang Burtscher, generaldirektör för DG Agri, EU kommissionens direktorat för jordbruksfrågor besökte mig på Kilanda. Jag visade upp hur svenskt hållbart jordbruk fungerar. Där animalieproduktion och växtodling skapar en helhet.
LRFs stämma - medlemsdemokratins höjdpunkt. Särskilt minns jag stämmans uppdrag åt organisationen att färdigställa arbetet med Framtidens folkrörelse och det engagemang som det inneburit i hela organisationen. Jag fick också äran att tacka av tre värdefulla ledamöter, Åsa Odell, Lena Åsheim och Lotta Folkesson. Samt välkomna tre nya kompetenta ledamöter, Viktoria Östlund, Hans Ramel och Marit Bohlin.
I Bryssel med Landsbygdsminister Peter Kullgren som under det svenska ordförandeskapet i EU var ordförande för ministerrådet. Här tillsammans med min spanska kollega Ramón Armengol som då var ordförande för Cogeca, men som i januari 2024 efterträds av LRFs Lennart Nilsson.
Politikermöten, medieutspel och medlemsmöten med anledning av den varma torra våren som gjorde att vi befarade en repris på 2018. Sedan skiftade fokus, från torka till blöta.
När jag i september besökte Sala för att se hur översvämningarna drabbat lantbruket och totalskadat hundratals hektar. Det är viktigt att fortsätta arbeta för en ökad robusthet i lantbruket.
Afrikansk svinpest drabbar Sverige för första gången i september. Detta var startskottet för ett mycket intensivt LRF-arbete. Dels stöttning av drabbade medlemmar, frågan om ersättning till drabbade företag och påverkansarbete för att få en politisk inriktning att kraftigt minska antalet vildsvin i Sverige. Arbetet med en minskad vildsvinsstam har pågått inom LRF under längre tid och fortsätter.
kampanj Fråsn Sverige För Sverige
Vår kampanj ”Jag får Sveriges försvar att växa” om vikten av att välja svenskt för en trygg beredskap. Bönder behöver fred, men ännu viktigare är att fred behöver bönder.
LRF bjöd in EUs jordbrukskommissionär, Janusz Wojciechowski från Polen för ett besök på Österby Gård i Sigtuna. Vi pratade om svenska förutsättningar att driva jordbruk och kommissionären kommenterade spontant, vid flertalet tillfällen den biologiska mångfalden runt gården. Dessa besök är viktiga för att öka förståelsen för svenskt jordbruk i EU.
När jag kommer hem är det skönt att hänga bort skjortan och kavajen för att dra på arbetskläderna. Att arbeta hemma på gården är en värdefull kontrast mot det jag gör i min roll som riksförbundsordförande. Ofta är det i traktorn som jag har tid för reflektion.