Hoppa till innehållet

Svenskt jord- och skogsbruk i framkant

För en tid sedan beskrev jag här på bloggen att svenskt lantbruk är en riktig framtidsbransch, eftersom vi här uppe i norr – relativt sett – framöver kommer ha bättre förutsättningar att producera den hållbara mat, energi och råvara som världen behöver än många andra. Men det finns fler anledningar till att svenskt lantbruk är eller kan bli en framtidsbransch än så.

En av dem är att våra svenska lantbruk redan ligger i framkant vad gäller hållbarhet. Faktum är att vi redan idag har mycket av det som krävs för att kunna producera på det hållbara sätt världen behöver, och allt fler efterfrågar, nämligen goda naturliga förutsättningar för just livsmedelsproduktion: 

Vi har jordar med god jordhälsa, som är väldigt gynnsamma både för växtodling och för djurhållning.

Vi har ett svalt klimat som för det goda med sig att Sverige är ett av de länder i Europa som behöver använda allra minst mängd växtskyddsmedel per odlingsyta, för att skydda våra växande grödor mot skadedjur och sjukdomar. 

Samma svala klimat leder till att vi kan producera mycket mat med lite tillfört vatten: internationellt står jordbruket för hela 70 procent av den samlade vattenanvändningen. I Sverige kräver lantbruket bara tre procent. 

Vi har en djurhållning som ligger oerhört långt fram! Exemplen på det är många, men bara för att nämna ett: Av alla EU:s medlemsländer är lantbrukarna i Sverige de som använder minst antibiotika i sin djurhållning. 15 gånger mindre än i Tyskland. Bara en tredjedel av det man använder i vårt grannland Danmark. Man ska vara försiktig med orden, men sanningen är att vi i väldigt mycket faktiskt är bäst i klassen, när det gäller djurhållning.

Svenskt lantbruk sitter dessutom på mycket av det som krävs för att resten av samhället ska kunna klara sin gröna omställning. En del av det finns i jordbruket, en hel del i skogen. För även om debatten ibland kan ge sken av något annat så har vi i Sverige skogar som växer så det knakar, och ett ökande virkesförråd. Det är också en viktig del av vår gemensamma framtid. 

Det kloka brukandet av de skogarna är helt avgörande för att vi ska kunna producera och få fram den viktiga förnybara råvara vi behöver för att ställa om, och samtidigt kunna fånga och lagra koldioxid från atmosfären, i den växande skogen, under tiden. För att den där granen, tallen eller lövträdet ska kunna bli till de förnybara råvaror andra branscher behöver för att kunna bli hållbara. Transportsektorn. Byggandet. Energisektorn. Det svenska lantbruket har det som behövs för att de ska kunna göra sin hållbara resa. 

Ovanpå detta växer idag insikten hos många om hur viktig den biologiska mångfalden är, faktiskt för allas vår överlevnad. Också här sitter svenskt lantbruk på en del av lösningen. De betande lantbruksdjur som Sveriges lantbrukare föder upp producerar nämligen inte bara en hel del av det viktiga protein vi människor behöver. De skapar också biologisk mångfald. I de ängs- och betesmarker som de med sina betande mular håller öppna skapas varje dag en biologisk mångfald som är lika rik som den i Amazonas. 

Och vi skulle kunna fortsätta ännu längre och rada upp ännu fler bevis för att svenskt lantbruk redan idag ligger långt framme vad gäller hållbar livsmedelsproduktion: 

Med klokt jordbruk ökar vi mullhalten i jorden, och producerar viktig biomassa som när den växer också hjälper oss lagra koldioxid. Och när vi tar vara på restprodukter från jorden och skogen, t.ex. genom att producera biogas från stallgödsel, omvandlar vi det som var en rest till värdefull förnybar energi.

Så, ja svenskt jord- och skogsbruk ligger redan idag i framkant inom många av de områden som världen behöver. Vilket är en fantastisk startpunkt för att utvecklas som framtidsbransch. Men ska vi kunna bli det på riktigt – och öka både produktionen och värdet av det som produceras i svenskt lantbruk - då krävs det vissa förändringar. Vilka de är återkommer jag till senare här på bloggen.

Så: stay tuned!

Solnedgång, åker