Hoppa till innehållet

Mat från Sverige

Varannan tugga är importerad, men det finns en önskan hos många att köpa mer svensk och lokalproducerad mat. För att möta denna efterfrågan krävs konkurrenskraftiga förutsättningar. Svenska bönder har kapacitet och vilja att producera mer mat med liten klimatpåverkan och begränsad användning av antibiotika och växtskyddsmedel.