Hoppa till innehållet

Restaurering

EU-kommissionen presenterade i juni 2022 ett förslag till bindande mål för hur mycket av medlemsländernas natur som ska återskapas, under namnet Nature Restoration Law. Förslaget är formulerat på ett sätt som gör att mycket stora arealer produktiv jord och skogsmark riskerar att tas ur produktion.