Hoppa till innehållet

Anna Ek

Näringspolitisk rådgivare

Anna Ek arbetar för LRF i Bryssel, som näringspolitisk rådgivare med fokus på påverkansarbete gentemot EU. Innan hon i kom till kontoret i augusti 2023 studerade hon till agronom med inriktning landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet. I sitt arbete ansvarar hon bland annat för animaliefrågor, samverkan med LRF Skogsägarna och nyhetsbrevet Brysselnytt. 
LRF har ett kontor i Bryssel för att kunna bevaka och driva det näringspolitiska arbetet inom EU. Brysselkontorets roll är att medverka till att beslut som tas av EU:s olika institutioner blir så bra som möjligt för Sveriges bönder och deras kooperativa företag. Kontoret ansvarar också för kontakter med andra bondeorganisationer.

Anna Ek arbetar för LRF i Bryssel, som näringspolitisk rådgivare med fokus på påverkansarbete gentemot EU. Innan hon i kom till kontoret i augusti 2023 studerade hon till agronom med inriktning landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet. I sitt arbete ansvarar hon bland annat för animaliefrågor, samverkan med LRF Skogsägarna och nyhetsbrevet Brysselnytt.