Hoppa till innehållet

Biogas

Biogas producerades främst av olika typer av avfall och restprodukter som avloppsslam, matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustrin och den ersätter fossila bränslen. Med rätt stöd till biogasproducenter kan den totala biogasproduktionen uppgå till 10 terawattimmar år 2030.