Hoppa till innehållet

Viltskador

Viltet är en resurs men kan också bli ett problem när det äventyrar produktion av livsmedel och skogsråvara. Jordbruket har klassats som samhällsviktig verksamhet och skogen står för dagens och morgondagens förnybara råvara. Vi behöver öka Sveriges mat- och energiproduktion och landets beredskap. Politiken måste därför erkänna viltskadorna som ett samhällsproblem.