Hoppa till innehållet

Ägarskifte

För att säkerställa att företag inom det gröna näringslivet är attraktiva att ta över, är lönsamheten avgörande. Ägarskiften är en kritisk faktor för både näringslivet och samhället, då de påverkar de gröna näringarnas framtida utveckling. Därför engagerar sig LRF aktivt i frågor som berör ägarskiften.