Hoppa till innehållet

Gunnar Lindén

Naturvårdspolitisk expert

Gunnar Lindén arbetar på LRF Skogsägarna med politiskt påverkansarbete, opinionsbildning och expertstöd i organisationen främst kring frågor som rör skoglig naturvård och biologisk mångfald.