Hoppa till innehållet

Skog

Sveriges skogsägare erbjuder jobb, tillväxt, klimatnytta och hållbara resurser för framtiden. Våra skogar är en fantastisk tillgång för landets ekonomi, sysselsättning och en levande landsbygd, samtidigt som vi värnar miljön och ekosystemen. Vi brukar skogen för att bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle, men även för att bedriva lönsamma företag inom skogsbruk.

I skogen växer framtiden.  

Inlägg om skog:

Många myter i skogsdebatten inför EU-valet

2024-06-05

Skogen tar tydligt plats i debatten inför valet till Europaparlamentet. Det är positivt att kandidaterna ser d…

Skog Biologisk mångfald Miljö och klimat

Gränsen när det gäller artskyddet är passerad, regeringen!

2024-03-01

Det blir allt tydligare; hur Sverige väljer att tillämpa EU:s artskyddsbestämmelser har blivit det största äga…

Skog

Ursula von der Leyen, välkommen till min skog!

2024-01-18

Fredagen den 19 januari kommer EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Finlands statsminister Pet…

Skog EU

Träden växer inte till himlen

2023-12-15

Nyligen kom Sveriges statistik om utsläpp av växthusgaser för år 2022. Den visar på ökade utsläpp på grund av…

Skog

Den faktiska omfattningen av artskyddet

2023-11-30

När skogsbruk förbjuds med hänvisning till artskyddsförordningen beror det idag nästan alltid på att någon ide…

Skog

Artskyddet och byråkratin

2023-10-20

Nya tolkningar av artskyddsförordningen kan bli mycket problematiska för den skogsägare som drabbas. För att s…

Skog

Pengar till skydd av skog hamnade hos fel myndighet

2023-09-27

I debatten kring formellt skydd av skog har bristen på pengar ofta lyfts som ett problem för skogsägare, då de…

Skog

Begränsat utbud leder till höga virkespriser – men hur länge?

2023-09-26

EU:s sanktioner på importen av skogsråvaror från Ryssland och Belarus har lett till virkesbrist till Europas s…

Internationella perspektiv Skog

Vad är ett hållbart skogsbruk?

2023-08-24

Det ifrågasätts ibland om skogsbruket i Sverige är hållbart. Vad man anser i frågan beror nog mycket på vad ma…

Skog EU

Många blickar i Visby riktades mot lant- och skogsbruk

2023-07-04

Här och nu finns det mycket som kan oroa en lantbrukare; risken för torka, det höga ränteläget, de höga matpri…

Skog Beredskap Energi

Vem är lurad om EU:s restaureringslag?

2023-06-26

EU:s beslutsorgan är nu i slutfasen av arbetet med att ta fram en lag om restaurering av natur, som i Sverige…

EU Restaurering Skog