Hoppa till innehållet

Skog

Genom påverkansarbete och opinionsbildning verkar LRF för att skogsägaren ska ha frihet att förvekliga sina mål. Grundläggande för detta är en stark ägande- och brukanderätt och att principen om frihet under ansvar säkerställs.