Hoppa till innehållet

Alla inlägg

Så utvecklar vi LRF.se under hösten

2023-09-28

LRF.se är en digital plattform som ständigt är i utveckling för att möta nya behov. Och utvecklingen av LRF.se…

LRF:s kommunikation

Pengar till skydd av skog hamnade hos fel myndighet

2023-09-27

I debatten kring formellt skydd av skog har bristen på pengar ofta lyfts som ett problem för skogsägare, då de…

Skog

Begränsat utbud leder till höga virkespriser – men hur länge?

2023-09-26

EU:s sanktioner på importen av skogsråvaror från Ryssland och Belarus har lett till virkesbrist till Europas s…

Internationella perspektiv Skog

Många vill – men få kan

2023-09-12

LRF Ungdomens ordförande Elisabeth Hidén skriver om den komplexa ägarskiftesfrågan.

Ägarskifte

Back to school i Bryssel

2023-09-12

Även den europeiska semesterperioden, som infaller något senare än i Sverige, har lidit mot sitt slut. EU-mask…

EU Internationella perspektiv

Vårt värdefulla nordiska samarbete

2023-09-06

I ett omvärldsläge där geopolitiken intagit scenens mitt och där många aktörer har geopolitikiska intressen so…

Internationella perspektiv Svensk mat Beredskap

Vad är ett hållbart skogsbruk?

2023-08-24

Det ifrågasätts ibland om skogsbruket i Sverige är hållbart. Vad man anser i frågan beror nog mycket på vad ma…

Skog EU

Många blickar i Visby riktades mot lant- och skogsbruk

2023-07-04

Här och nu finns det mycket som kan oroa en lantbrukare; risken för torka, det höga ränteläget, de höga matpri…

Skog Beredskap Energi

Priserna på insatsvaror avgörande för jordbrukets lönsamhet

2023-06-30

Svenskt Jordbruk är starkt beroende av de internationella marknaderna för insatsvaror. De extremt höga prisern…

Internationella perspektiv Växtodling

LRF i Bryssel ger valuta för pengarna

2023-06-29

Ofta får jag frågan om vad jag gör om dagarna, vilket ibland visar sig svårt att beskriva. För även om möten,…

EU

Vem är lurad om EU:s restaureringslag?

2023-06-26

EU:s beslutsorgan är nu i slutfasen av arbetet med att ta fram en lag om restaurering av natur, som i Sverige…

EU Restaurering Skog

Sverige slänger löparskorna i kapplöpningen om grön energi!

2023-06-19

Sverige har länge varit med i den här typen av tävlingar och vi brukar faktiskt göra rätt bra ifrån oss, framf…

Energi Biogas

En fralla till alla, på löpet för alltid

2023-06-15

En trygg livsmedelsförsörjning är en fråga som får de stora rubrikerna ungefär vart tionde år när priserna på…

Internationella perspektiv Växtodling