Hoppa till innehållet

Alla inlägg

Brysselnytt vecka 48

2023-12-01

Den här veckan har Lennart Nilsson, styrelseledamot i LRF, valts till ordförande för Cogeca, den koopertiva de…

EU

Den faktiska omfattningen av artskyddet

2023-11-30

När skogsbruk förbjuds med hänvisning till artskyddsförordningen beror det idag nästan alltid på att någon ide…

Skog

Med rätt och bättre förutsättningar kan svenskt lantbruk bli en riktig framtidsbransch

2023-11-28

I mina två senaste blogginlägg har jag berättat om varför svenskt lantbruk redan idag ligger långt fram i utve…

Nu utvecklar vi lrf.se personalisering med notismejl

2023-11-16

Nu utvecklar vi funktionen att följa sakområden genom att lägga till ett notismejl och man behöver inte längre…

LRF:s kommunikation

Jag är stolt över LRFs intensiva påverkansarbete inför EUs naturrestaureringslag

2023-11-15

Det finns ett talesätt som säger att det bästa kan bli det godas fiende. Jag kommer osökt att tänka på det nä…

EU Restaurering

Svenskt jord- och skogsbruk i framkant

2023-11-13

För en tid sedan beskrev jag här på bloggen att svenskt lantbruk är en riktig framtidsbransch, eftersom vi här…

Svensk mat Beredskap

Importandelen av livsmedel ökar igen

2023-11-09

Under 2020 och 2021 dämpades importandelen av livsmedel till följd av covid-pandemins effekter på hushållens i…

Svenskt lantbruk är en framtidsbransch

2023-10-25

Om jag påstår att svenskt lantbruk är en riktig framtidsbransch, vad tänker du då? Kanske: Absolut, självklar…

Artskyddet och byråkratin

2023-10-20

Nya tolkningar av artskyddsförordningen kan bli mycket problematiska för den skogsägare som drabbas. För att s…

Skog

Att klara sig själv

2023-10-19

Sofia Karlsson, ordförande i LRF Västra Götaland och We Effect-ambassadör, skriver om vikten av att klara sig…

Internationella perspektiv

Klimatomställningen måste vara lönsam

2023-10-18

Idag presenterade John Hassler sin utredning om den svenska klimatpolitiken. LRF har under utredningens gång h…

Energi

Nu förbättrar vi söket på LRF.se

2023-10-17

Under hösten genomför vi flera förbättringar av sökfunktionerna på LRF.se. Här sammanfattar jag de insatser so…

LRF:s kommunikation

Tryggad livsmedelsförsörjning är grunden i försvararbetet

2023-10-13

LRF:s vice ordförande Mikaela Johnsson skriver om vikten av en trygg livsmedelsförsörjning i tider av kris och…

Beredskap

Hur mycket är samhället villigt att låta vildsvinstammen kosta?

2023-10-09

Jag har varit på möte. Ett i raden av många med anledning av utbrottet av Afrikansk svinpest. Den här gången b…

Viltskador

Priserna i livsmedelskedjan stabiliseras

2023-10-05

Under de senaste månaderna har priserna i livsmedelskedjan stabiliserats på en nivå cirka 30 procent över 2020…

Svensk mat Internationella perspektiv

Det rör på sig i politiken

2023-09-29

Vi har haft en sommar som innehållit extremväder i form av både torka och blöta och nu här efter sommaren händ…

EU

Markägare har inte lösningen på vildsvinsfrågan

2023-09-29

Vi markägare har den senaste tiden fått höra att om vi verkligen hade velat minska vildsvinsstammen så hade de…

Svensk mat Viltskador

Så utvecklar vi LRF.se under hösten

2023-09-28

LRF.se är en digital plattform som ständigt är i utveckling för att möta nya behov. Och utvecklingen av LRF.se…

LRF:s kommunikation

Pengar till skydd av skog hamnade hos fel myndighet

2023-09-27

I debatten kring formellt skydd av skog har bristen på pengar ofta lyfts som ett problem för skogsägare, då de…

Skog

Begränsat utbud leder till höga virkespriser – men hur länge?

2023-09-26

EU:s sanktioner på importen av skogsråvaror från Ryssland och Belarus har lett till virkesbrist till Europas s…

Internationella perspektiv Skog

Många vill – men få kan

2023-09-12

LRF Ungdomens ordförande Elisabeth Hidén skriver om den komplexa ägarskiftesfrågan.

Ägarskifte

Back to school i Bryssel

2023-09-12

Även den europeiska semesterperioden, som infaller något senare än i Sverige, har lidit mot sitt slut. EU-mask…

EU Internationella perspektiv

Vårt värdefulla nordiska samarbete

2023-09-06

I ett omvärldsläge där geopolitiken intagit scenens mitt och där många aktörer har geopolitikiska intressen so…

Internationella perspektiv Svensk mat Beredskap

Vad är ett hållbart skogsbruk?

2023-08-24

Det ifrågasätts ibland om skogsbruket i Sverige är hållbart. Vad man anser i frågan beror nog mycket på vad ma…

Skog EU

Många blickar i Visby riktades mot lant- och skogsbruk

2023-07-04

Här och nu finns det mycket som kan oroa en lantbrukare; risken för torka, det höga ränteläget, de höga matpri…

Skog Beredskap Energi

Priserna på insatsvaror avgörande för jordbrukets lönsamhet

2023-06-30

Svenskt Jordbruk är starkt beroende av de internationella marknaderna för insatsvaror. De extremt höga prisern…

Internationella perspektiv Växtodling

LRF i Bryssel ger valuta för pengarna

2023-06-29

Ofta får jag frågan om vad jag gör om dagarna, vilket ibland visar sig svårt att beskriva. För även om möten,…

EU

Vem är lurad om EU:s restaureringslag?

2023-06-26

EU:s beslutsorgan är nu i slutfasen av arbetet med att ta fram en lag om restaurering av natur, som i Sverige…

EU Restaurering Skog

Sverige slänger löparskorna i kapplöpningen om grön energi!

2023-06-19

Sverige har länge varit med i den här typen av tävlingar och vi brukar faktiskt göra rätt bra ifrån oss, framf…

Energi Biogas

En fralla till alla, på löpet för alltid

2023-06-15

En trygg livsmedelsförsörjning är en fråga som får de stora rubrikerna ungefär vart tionde år när priserna på…

Internationella perspektiv Växtodling