Hoppa till innehållet

Alla inlägg

Inför en mer flexibel beteslag

2024-05-15

Den senaste tiden har frågan om bete för mjölkkor aktualiserats med anledning av en utredning som ska presente…

Mjölk Regler inom lantbruket

Ny investering för hållbar frukt och grönsakshantering i LRF Ventures

2024-04-25

LRFs affärsområden

Gör som i USA – lita på bönderna!

2024-04-17

Allt är inte bättre i USA. Men efter att ha spenderat ett par dagar i Washington, i samband med deltagande på…

Internationella perspektiv EU

Katarina Wolf - ny ordförande i LRF Ungdomen

2024-04-16

I mars i år valdes Katarina Wolf till ny ordförande för LRF Ungdomen. Här får du känna henne lite mer.

LRF Ungdomen Framtidsbransch Ägarskifte

På resa i Belgien med EU:s jordbruksministrar

2024-04-15

Europas jordbruksministrar samlas en gång per ordförandeskap till ett informellt ministerrådsmöte. Detta halvå…

EU

Super-tisdagen visar LRFs kraft i påverkansarbetet

2024-03-19

Super-tisdag. Så kallade mina medarbetare min tisdag i förra veckan. Jag började förmiddagen med medverkan i N…

EU

Kommunikation från LRF

2024-03-15

Under kommande veckor kommer LRF att synas i två olika rikstäckande kommunikativa kampanjer, med olika syften…

Att göra livsmedel dyrare är inte vägen framåt!

2024-03-14

Idag skriver Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Elleman på DN debatt – rubriken lyder ”Hela nord…

Mat från Sverige

Att äga mark är makt

2024-03-08

Få ämnen har samma känslighetsgrad och öppnar dörrar för olika konflikter och diskussioner som frågan o…

Ägarskifte

Elisabeth Hidén: Tack för tiden som ordförande i LRF Ungdomen!

2024-03-04

Efter fem år har Elisabeth Hidén valt att inte kandidera om till ordförande för LRF Ungdomen. Här berättar hon…

Folkrörelse

Gränsen när det gäller artskyddet är passerad, regeringen!

2024-03-01

Det blir allt tydligare; hur Sverige väljer att tillämpa EU:s artskyddsbestämmelser har blivit det största äga…

Skog

Antalet regler måste halveras

2024-02-20

Runt om i hela Europa har bönder rullat ut sina traktorer och protesterat. Syftet och målet med protesterna sk…

EU

Brysselnytt vecka 6

2024-02-12

Denna vecka rapporterar vi om att Europaparlamentet har antagit sin position om nya genomiska tekniker, att EU…

EU

Nobelprisad teknik avgörande för Sverige och Europas jordbruk

2024-02-08

Igår röstade Europaparlamentet för lagförslaget att tillåta genomiska tekniker för växtförädling i EU, till ex…

EU Växtodling

Brysselnytt vecka 5

2024-02-06

Den här veckan rapporterar vi om bondedemonstrationer i Bryssel, om läckan av EU-kommissionens planerade klima…

EU

Brysselnytt vecka 4

2024-02-05

Den här veckan har EU-kommissionen dragit igång den strategiska dialogen om framtidens jordbrukspolitik och EU…

EU

Brysselnytt vecka 3

2024-02-02

Den här veckan rapporterar vi om att Belgien tagit över ordförandeskapet i Ministerrådet och om att EU-kommiss…

EU

Mötet med von der Leyen – en rivstart som Cogecas ordförande

2024-02-01

För ett år sedan fanns det inte en enda tanke att jag skulle sitta vid samma bord som EU-kommissionens ordföra…

Priserna i livsmedelskedjan stabiliseras i november

2024-01-24

Under perioden juni till november har priserna i livsmedelskedjan stabiliserats på en nivå cirka 30 procent öv…

Internationella perspektiv Ekonomi och konjunktur

Fallande priser på jordbruksprodukter och insatsvaror 2023 – men vad händer 2024?

2024-01-18

Efter de extrema prisökningarna på insatsvaror och jordbruksprodukter under 2022, har marknadspriserna fallit…

Internationella perspektiv Ekonomi och konjunktur

Ursula von der Leyen, välkommen till min skog!

2024-01-18

Fredagen den 19 januari kommer EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Finlands statsminister Pet…

Skog EU

Elisabeth Hidén bloggar om Tarragona-manifestet

2024-01-10

En kylig dag i januari är det ganska härligt att tänka tillbaka på några varma novemberdagar i Spanien. Anledn…

Ägarskifte

Är sänkningen av reduktionsplikten en vinst eller förlustaffär för jord- och skogsbruket?

2024-01-09

Vid årsskiftet gick regeringens löfte igenom och reduktionsplikten har nu sänkts till 6 %. Inte en dag har gåt…

Biogas Energi

Fem delar för en stärkt livsmedelstrygghet

2024-01-08

I mitt förra inlägg här på LRF-bloggen beskrev jag hur sårbar den svenska livsmedelsproduktionen är, och att e…

Beredskap

En stark livsmedelstrygghet är bottenplattan för en god nationell säkerhet

2024-01-03

Idag vill jag lyfta något som får alldeles för lite uppmärksamhet när det gäller Sveriges nationella säkerhet;…

Beredskap

Tio minnen från 2023

2023-12-19

Jag är stolt över att vara bonde och förtroendevald i Sveriges viktigaste företagarorganisation, LRF. För mig…

EU Beredskap Folkrörelse

Brysselnytt vecka 50

2023-12-18

Den här veckan har EU:s jordbruksministrar samlats till Rådsmöte. På agendan stod bland annat omröstning om ny…

EU

Träden växer inte till himlen

2023-12-15

Nyligen kom Sveriges statistik om utsläpp av växthusgaser för år 2022. Den visar på ökade utsläpp på grund av…

Skog

Ät för Sverige!

2023-12-13

Det lackar mot jul, och vi längtar efter att samlas tillsammans med nära och kära med fyllda tallrikar med sma…

Brysselnytt vecka 49

2023-12-12

Denna vecka har EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk anordnat sin årliga Agri Outlook-konferens på…

EU

Farmers need peace, and peace needs farmers

2023-12-07

I måndags fick jag äran att tala på Måndagsrörelsens möte för Ukraina på Norrmalms torg i Stockholm. Mitt buds…

Internationella perspektiv

Brysselnytt vecka 48

2023-12-01

Den här veckan har Lennart Nilsson, styrelseledamot i LRF, valts till ordförande för Cogeca, den koopertiva de…

EU

Den faktiska omfattningen av artskyddet

2023-11-30

När skogsbruk förbjuds med hänvisning till artskyddsförordningen beror det idag nästan alltid på att någon ide…

Skog

Med rätt och bättre förutsättningar kan svenskt lantbruk bli en riktig framtidsbransch

2023-11-28

I mina två senaste blogginlägg har jag berättat om varför svenskt lantbruk redan idag ligger långt fram i utve…

Nu utvecklar vi lrf.se personalisering med notismejl

2023-11-16

Nu utvecklar vi funktionen att följa sakområden genom att lägga till ett notismejl och man behöver inte längre…

Jag är stolt över LRFs intensiva påverkansarbete inför EUs naturrestaureringslag

2023-11-15

Det finns ett talesätt som säger att det bästa kan bli det godas fiende. Jag kommer osökt att tänka på det nä…

EU Restaurering

Svenskt jord- och skogsbruk i framkant

2023-11-13

För en tid sedan beskrev jag här på bloggen att svenskt lantbruk är en riktig framtidsbransch, eftersom vi här…

Beredskap

Importandelen av livsmedel ökar igen

2023-11-09

Under 2020 och 2021 dämpades importandelen av livsmedel till följd av covid-pandemins effekter på hushållens i…

Svenskt lantbruk är en framtidsbransch

2023-10-25

Om jag påstår att svenskt lantbruk är en riktig framtidsbransch, vad tänker du då? Kanske: Absolut, självklar…

Artskyddet och byråkratin

2023-10-20

Nya tolkningar av artskyddsförordningen kan bli mycket problematiska för den skogsägare som drabbas. För att s…

Skog

Att klara sig själv

2023-10-19

Sofia Karlsson, ordförande i LRF Västra Götaland och We Effect-ambassadör, skriver om vikten av att klara sig…

Internationella perspektiv

Klimatomställningen måste vara lönsam

2023-10-18

Idag presenterade John Hassler sin utredning om den svenska klimatpolitiken. LRF har under utredningens gång h…

Energi

Nu förbättrar vi söket på LRF.se

2023-10-17

Under hösten genomför vi flera förbättringar av sökfunktionerna på LRF.se. Här sammanfattar jag de insatser so…

Tryggad livsmedelsförsörjning är grunden i försvararbetet

2023-10-13

LRF:s vice ordförande Mikaela Johnsson skriver om vikten av en trygg livsmedelsförsörjning i tider av kris och…

Beredskap

Hur mycket är samhället villigt att låta vildsvinstammen kosta?

2023-10-09

Jag har varit på möte. Ett i raden av många med anledning av utbrottet av Afrikansk svinpest. Den här gången b…

Viltskador

Priserna i livsmedelskedjan stabiliseras

2023-10-05

Under de senaste månaderna har priserna i livsmedelskedjan stabiliserats på en nivå cirka 30 procent över 2020…

Internationella perspektiv

Det rör på sig i politiken

2023-09-29

Vi har haft en sommar som innehållit extremväder i form av både torka och blöta och nu här efter sommaren händ…

EU

Markägare har inte lösningen på vildsvinsfrågan

2023-09-29

Vi markägare har den senaste tiden fått höra att om vi verkligen hade velat minska vildsvinsstammen så hade de…

Viltskador

Så utvecklar vi LRF.se under hösten

2023-09-28

LRF.se är en digital plattform som ständigt är i utveckling för att möta nya behov. Och utvecklingen av LRF.se…

Pengar till skydd av skog hamnade hos fel myndighet

2023-09-27

I debatten kring formellt skydd av skog har bristen på pengar ofta lyfts som ett problem för skogsägare, då de…

Skog

Begränsat utbud leder till höga virkespriser – men hur länge?

2023-09-26

EU:s sanktioner på importen av skogsråvaror från Ryssland och Belarus har lett till virkesbrist till Europas s…

Internationella perspektiv Skog

Många vill – men få kan

2023-09-12

LRF Ungdomens ordförande Elisabeth Hidén skriver om den komplexa ägarskiftesfrågan.

Ägarskifte

Back to school i Bryssel

2023-09-12

Även den europeiska semesterperioden, som infaller något senare än i Sverige, har lidit mot sitt slut. EU-mask…

EU Internationella perspektiv

Vårt värdefulla nordiska samarbete

2023-09-06

I ett omvärldsläge där geopolitiken intagit scenens mitt och där många aktörer har geopolitikiska intressen so…

Internationella perspektiv Beredskap

Vad är ett hållbart skogsbruk?

2023-08-24

Det ifrågasätts ibland om skogsbruket i Sverige är hållbart. Vad man anser i frågan beror nog mycket på vad ma…

Skog EU

Många blickar i Visby riktades mot lant- och skogsbruk

2023-07-04

Här och nu finns det mycket som kan oroa en lantbrukare; risken för torka, det höga ränteläget, de höga matpri…

Skog Beredskap Energi

Priserna på insatsvaror avgörande för jordbrukets lönsamhet

2023-06-30

Svenskt Jordbruk är starkt beroende av de internationella marknaderna för insatsvaror. De extremt höga prisern…

Internationella perspektiv Växtodling

LRF i Bryssel ger valuta för pengarna

2023-06-29

Ofta får jag frågan om vad jag gör om dagarna, vilket ibland visar sig svårt att beskriva. För även om möten,…

EU

Vem är lurad om EU:s restaureringslag?

2023-06-26

EU:s beslutsorgan är nu i slutfasen av arbetet med att ta fram en lag om restaurering av natur, som i Sverige…

EU Restaurering Skog

Sverige slänger löparskorna i kapplöpningen om grön energi!

2023-06-19

Sverige har länge varit med i den här typen av tävlingar och vi brukar faktiskt göra rätt bra ifrån oss, framf…

Energi Biogas

En fralla till alla, på löpet för alltid

2023-06-15

En trygg livsmedelsförsörjning är en fråga som får de stora rubrikerna ungefär vart tionde år när priserna på…

Internationella perspektiv Växtodling